Prodejní aktivity na B2B trzích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kantorová, Kateřina
dc.contributor.author Drvota, Jan
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:06:14Z
dc.date.available 2017-06-22T06:06:14Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-05
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68200
dc.description.abstract Předmětem diplomové práce "Prodejní aktivity na B2B trzích" je popis a zhodnocení technik prodeje ve vybraném podniku operujícího na trzích typu B2B a navržení nových možností v kontextu zpracovaných portfolio a situačních analýz. V první části jsou vysvětleny základní pojmy z oblasti průmyslového tzv. B2B marketingu, mezi které patří pojmy jako mezipodniková poptávka, specifika marketingu B2B, segmentace na B2B trzích, marketingový mix na trzích B2B. Druhá polovina teoretické části se věnuje problematice portfolio výrobkových analýz. Jsou zde popsány modely GE, BCG a možnosti využití krycího a marketingového příspěvku k hodnocení produktového portfolia. Závěr první části je věnován SWOT analýze, PEST analýze a Porterovu modelu. V druhé části jsou teoretické poznatky aplikovány na prostředí vybraného podniku. Jsou analyzovány stávající prodejní techniky a zpracovány v první části popsané analýzy, přičemž z výsledků provedených analýz jsou sestaveny návrhy na zlepšení. cze
dc.format 103 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject průmyslový marketing cze
dc.subject B2B cze
dc.subject marketingový mix cze
dc.subject model GE cze
dc.subject model BCG cze
dc.subject SWOT analýza cze
dc.subject PEST analýza cze
dc.subject Porterův model cze
dc.subject idustrial marketing eng
dc.subject B2B eng
dc.subject marketing mix eng
dc.subject GE matrix eng
dc.subject BCG matrix eng
dc.subject SWOT analysis eng
dc.subject PEST analysis eng
dc.subject Porter's model eng
dc.title Prodejní aktivity na B2B trzích cze
dc.title.alternative Sales activities in the B2B markets eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kuběnka, Michal
dc.date.accepted 2017-06-07
dc.description.abstract-translated The subject of the thesis "Sales activities in the B2B markets" is the description and evaluation of the techniques of sales at a specific company operating in a B2B market structure and the suggestions for improving measures. The first part introduces basic concepts of industrial marketing so-called "B2B marketing". It contents of the following terms: intercompany demand, specifics of B2B marketing, B2B market segmantation, marketing mix for B2B markets. The rest of the first part focuses on the selected methods of a portfolio analysis. GE and BCG models are described there as well as usage of a contribution margin to evaluate product portfolio. Description of a SWOT analysis, PEST analysis and a Porter's model takes place in the end of the first part. Theoretical knowledge is applied in the second part of this thesis. It describes a specific company and analyses its sales techniques in terms of product and situation analyses described in the article above. Suggestions for improving measures conclude second part of the thesis. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D35810
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Student zpracoval diplomovou práci na téma Prodejní aktivity na B2B trzích. Cílem práce bylo objesnit způsoby a techniky prodeje na trzích typu B2B a jejich organizační zajištění ve vybraném podniku a navrhnout nové možnost. Po obhájení práce byly studentovi položeny otázky vedoucí práce a oponenta: 1) Autor práce ve vazbě na analýzu BCG na s. 66 uvádí, že postavení výrobků v matici je dlouhodobě ovlivněno relativním tržním podílem nejsilnějšího konkurenta. Tím v podstatě dochází ke zkreslení výsledků. Autor práce může uvést, jak by se dalo postupovat, aby k takovémuto zkreslení v rámci BCG nemuselo dojít resp. jak umožnit, aby výrobky v rámci této matice, mohly dosáhnout pozice Hvězdy či Dojné krávy. 2) Co Vás vedlo k výběru právě tohoto odvětví a konkrétního podniku? Odpovědi na otázky vedoucí práce, oponenta i komise byly dostačující. cze
dc.identifier.stag 31517
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account