Marketingová komunikace s cílovou skupinou zvolené organizace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kantorová, Kateřina
dc.contributor.author Šedová, Veronika
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:06:13Z
dc.date.available 2017-06-22T06:06:13Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-19
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68199
dc.description.abstract Tato práce se zabývá marketingovou komunikací České spořitelny a. s. směrem k zákazníkovi. Cílem této práce je popis zvolené problematiky marketingové komunikace, zhodnocení využívaných nástrojů komunikace České spořitelny a. s. a porovnání s konkurencí. V závěru jsou uvedena doporučení, týkající se komunikace se zákazníkem. cze
dc.format 62 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketing cze
dc.subject marketingový mix cze
dc.subject marketingová komunikace cze
dc.subject Česká spořitelna cze
dc.subject marketing eng
dc.subject marketing mix eng
dc.subject marketing communication eng
dc.subject Česká spořitelna eng
dc.title Marketingová komunikace s cílovou skupinou zvolené organizace cze
dc.title.alternative Marketing communication with the target group of a selected organization eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kožená, Marcela
dc.date.accepted 2017-06-07
dc.description.abstract-translated This work deals with the marketing communication of Česká spořitelna a. s. towards it is customers. The aim of this thesis is to describe the chosen problematic of marketing communication, evaluation of communication tools used by Česká spořitelna a. s. in comparison to the competition. Suggestions regarding communication with the customer are listed in conclusion. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D35800
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka zpracovala diplomovou práci na téma Marketingová komunikace s cílovou skupinou zvolené organizace. Cílem práce bylo analyzovat marketingovou situace zvolené organizace a navrhnout vhodnou komunikaci se stakeholder. Po obhájení práce byly studentce položeny otázky vedoucí práce a oponentky: 1) Byla s návrhy autorky seznámena pobočka ČS a. s. v Českém Brodě? Popř. jaká byla reakce? 2) Jaké zákaznické segmenty ČS a. s. považuje autorka práce za nejdůležitější a z jakého důvodu? 3) Ve své práci porovnáváte komunikaci se zákazníkem České spořitelny a jiných bankovních domů, v jaké oblasti vykazuje nadprůměrné výsledky a kde jsou naopak největší slabiny České spořitelny? Odpovědi na otázky vedoucí práce, oponentky i komise byly dostačující. cze
dc.identifier.stag 31516
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account