Marketingový mix a jeho implementace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kantorová, Kateřina
dc.contributor.author Pluhařová, Sandra
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:06:13Z
dc.date.available 2017-06-22T06:06:13Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-24
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68198
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá marketingovým mixem a jeho implementací. Cílem práce je analýza marketingového mixu vybraného podniku s následným navržením marketingového mixu vlastního podnikatelského záměru. V první části práce je teoretický popis základních marketingových termínů vč. marketingového mixu. Následuje analýza marketingového mixu konkrétního podniku. Poslední část práce je věnována navržení marketingového mixu vlastního podnikatelského záměru, přičemž této části předchází marketingový průzkum, který je jeho podkladem. cze
dc.format 87 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject marketing cze
dc.subject marketingový mix cze
dc.subject podniky cze
dc.subject kavárny cze
dc.subject nevidomí cze
dc.subject marketing eng
dc.subject marketing mix eng
dc.subject companies eng
dc.subject cafe eng
dc.subject blind eng
dc.title Marketingový mix a jeho implementace cze
dc.title.alternative Marketing mix and implementation of the marketing mix eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Jelínková, Lucie
dc.date.accepted 2017-06-07
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the marketing mix and its implementation. The aim is to analyze the marketing mix of selected company, followed by designing the marketing mix of own business plan. In the first part there is a theoretical description of basic marketing terms, incl. the marketing mix. In the second part there is an analysis of the marketing mix of the specific company. The last part is devoted to designing the marketing mix of own business plan. This part is precedes by marketing research, which is its basis. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D35819
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka zpracovala diplomovu práci na téma Marketingový mix a jeho implementace. Cílem práce byla analýza marketingového mixu vybraného podniku s následkým navržením marketingového mixu vlastního podnikatelského záměru. Po obhájení práce byly studentce položeny otázky vedoucí práce a oponentky: 1) Autorka práce může uvést, jaké možnosti by mohla přinést navrhovanému podnikatelskému záměru partnerská spolupráce a zda se v dané lokalitě nabízí nějaké možnosti pro tuto spolupráci. 2) Uvažuje autorka práce o uskutečnění tohoto podnikatelského záměru v dohledné době (do 3 let) či o předání tohoto know how jiné osobě či osobám? 3) Jaká rizika lze identifikovat při implementaci marketingového mixu obecně? Odpovědi na otázky vedoucí práce, oponentky i komise byly dostačující. cze
dc.identifier.stag 31513
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account