Analýza komplexity procesů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ibl, Martin
dc.contributor.author Boruchová, Žaneta
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:05:53Z
dc.date.available 2017-06-22T06:05:53Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-20
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68180
dc.description.abstract Diplomová práce se věnuje analýze komplexity procesů. Je zaměřena hlavně na obchodní procesy a popisuje míry, pomocí kterých se komplexita měří, vlastnosti, které by měly míry splňovat a co má za následek vysoká komplexita. Dále je popsána komplexita časových řad, pro které je měření rozděleno do tří kategorií. Poslední část se věnuje popisu reálného procesu a měření jeho komplexity pomocí několika popsaných metrik a následnému porovnání výsledků. cze
dc.format 51 s., 1 s. příloh
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject komplexita cze
dc.subject proces cze
dc.subject obchodní proces cze
dc.subject míry komplexity cze
dc.subject analýza cze
dc.subject control-flow cze
dc.subject časové řady cze
dc.subject complexity eng
dc.subject process eng
dc.subject business process eng
dc.subject metrics eng
dc.subject analysis eng
dc.subject control-flow eng
dc.subject time series data eng
dc.title Analýza komplexity procesů cze
dc.title.alternative Analysis of process complexity eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Čapek, Jan
dc.date.accepted 2017-06-08
dc.description.abstract-translated This Master Thesis deals with complexity of the processes. Work is focused on business processes, metrics for complexity measurement, describes properties which these metrics should satisfy and what are the consequences of high complexity. The next section describes complexity of time series data and this measurement is divided into the three categories. Last section introduces real process and measuring its complexity with some metrics which have been described and finally comparing the results. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Informatika ve veřejné správě cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36387
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s tématem své diplomové práce Analýza komplexity procesů. Komise položila otázky: Jak byste vysvětlila skutečnost, že při použití různých metrik Vám vyjde různá komplexita (tabulka 3). Kterou metriku byste doporučila jako tu, která má největší vypovídající schopnost. Čím si vysvětlujete, že při zvětšujícím se počtu uživatelů (obr. 16) se zvětšující nárůst komplexity postupně zmenšuje? Je v práci shrnutí měr komplexity pro různé typy systémů v souladu se zadáním? Co Vás vedlo k výběru měr komplexity? Reálný bankovní proces byl z konkrétní banky nebo se spíše jednalo o fiktivní proces? Z kolika případů jste vypočítala korelační koeficient? Objasněte význam p-hladiny. Jaký korelační koeficient jste použila? Studentka na otázky odpověděla. cze
dc.identifier.stag 32111
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account