Proces správy a řízení požadavků v rámci vývoje systémů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kopáčková, Hana
dc.contributor.author Špicová, Terézia
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:05:52Z
dc.date.available 2017-06-22T06:05:52Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68178
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na pochopení problematiky týkající se řízení požadavků v rámci vývoje systémů v jednotlivých fázích projektu. V první části jsou vysvětleny pojmy týkající se projektového managementu a systémového inženýrství. Následuje uvedení do problematiky řízení, vývoje a správy požadavků. Poté je zde zmapován proces řízení požadavků ve fázích projektu. V závěrečné fázi je vytvořen návrh modelu pro sledovatelnost požadavků pomocí Entity Relationship Diagram (ERD). cze
dc.format 62 s., 16 s. příloh
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject řízení požadavků cze
dc.subject správa požadavků cze
dc.subject fáze projektu cze
dc.subject proces řízení požadavků cze
dc.subject sledovatelnost cze
dc.subject Requirement Engineering eng
dc.subject Requirement Management eng
dc.subject phases of a project eng
dc.subject Process of Requirements Engineering eng
dc.subject Traceability eng
dc.title Proces správy a řízení požadavků v rámci vývoje systémů cze
dc.title.alternative Process of Requirement Engineering and Management within the system development eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2017-06-09
dc.description.abstract-translated Thesis is focused on understanding the issues related to the Requirements Engineering and Management in the system development in various phases of the project. The first part explains the concepts related to Project Management and Systems Engineering. Another part is introduction to the problems of Requirements Engineering, Requirements Development and Requirements Management. Then there is mapped process of Requirements Engineering in the phases of project. In the final of the thesis is formed model of traceability requirement using the Entity Relationship Diagram (ERD). eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Regionální a informační management cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36385
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Studentka prezentovala výsledky své diplomové práce na téma Proces správy a řízení požadavků v rámci vývoje systémů. Komise měla následující dotazy: Vysvětlete stávající stav ve firmě. Upřesněte, jaké činnosti vykonává systémový analytik. Studentka definovala činnosti prováděné systémovým analytikem. Vysvětlete použití V-modelu v diplomové práci. Je sledována priorita jednotlivých požadavků v modelu? Studentka se odkazuje na diplomovou práci, kde je uvedena tato skutečnost. cze
dc.identifier.stag 32028
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account