Nejbohatší obce v České republice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jirava, Pavel
dc.contributor.author Remač, Tomáš
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:05:50Z
dc.date.available 2017-06-22T06:05:50Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68173
dc.description.abstract V ČR je přes 6 tisíc obcí, jejichž finanční zdraví a bohatství se velmi liší. V této práci bude definováno, podle čeho lze měřit bohatství obce, regionu a dále budou analyzována data o všech obcích ČR se zaměřením na finance. Využity budou vhodné dataminingové metody. Práce by měla odpovědět i na to, zda mají bohaté obce nějaké společné znaky a proč. cze
dc.format 68 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject obec cze
dc.subject bohatství cze
dc.subject finanční zdraví cze
dc.subject datamining cze
dc.subject municipality eng
dc.subject wealth eng
dc.subject financial health eng
dc.subject datamining eng
dc.title Nejbohatší obce v České republice cze
dc.title.alternative The wealthiest municipalities in the Czech Republic eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Ibl, Martin
dc.date.accepted 2017-06-09
dc.description.abstract-translated There are over 6 thousand municipalities in the Czech republic with various financial health and wealth. This thesis define, how can be meassured the financial wealth of a city or a region and analyze financial and economic data from all municipalities in the Czech republic by using datamining methods. Thesis should also give the rught answer, if there are any common signs for these cities and why. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Regionální a informační management cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36390
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Student seznámil komisi s tématem své diplomové práce Nejbohatší obce v České republice. Komise položila následující otázky: Jak byste definoval pojem bohatství v kontextu vámi zvolených ukazatelů? Jakým způsobem jste tvořil intervaly pro jednotlivé ukazatele? Proč jste u číselných hodnot neprovedl pouhou standardizaci (namísto subjektivního přidělení bodů)? Jaké další přístupy jste mohl použít pro výběr "nejbohatších" obcí v ČR? Proč jste zvolil přístup, který jste použil? Student uvedl subjektivní výběr metod. Proč jste nevyužil více metod pro řešení dané problematiky? Student uvádí pochybení. Proč nebyl v ukazatelích zohledněn majetek obcí? Jaké datamaningové metody jste použil kromě zmíněné metody? Student uvádí, že provedl základní operace s daty a další metody pro tvorbu modelu, kromě metody uvedené v práci, neprovedl. cze
dc.identifier.stag 29714
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account