Způsoby zpracování podnikových dat v malém podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šimonová, Stanislava
dc.contributor.author Faltejsek, Radek
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:05:44Z
dc.date.available 2017-06-22T06:05:44Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-21
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68170
dc.description.abstract Práce charakterizuje způsoby zpracování dat v malém podniku. Ve vybraném podnikovém prostředí, které dosud zpracovává data "nedatabázově", je navrhnut databázový způsob evidence dat pro SW prostředí MS Excel a MS Access. Ve vytvořených modelech databází jsou ukázány rozdíly mezi vkládáním, zpracováním a používáním dat v systému MS Excel a v systému MS Access. cze
dc.format 54 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject data cze
dc.subject tabulky cze
dc.subject databáze cze
dc.subject databázové modely cze
dc.subject databázové systémy cze
dc.subject informační systémy cze
dc.subject data eng
dc.subject table eng
dc.subject database eng
dc.subject database models eng
dc.subject database systems eng
dc.subject information systems eng
dc.title Způsoby zpracování podnikových dat v malém podniku cze
dc.title.alternative Business data processing methods in a small company eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-05-31
dc.description.abstract-translated This thesis characterizes data processing methods in a small company. In the selected business that has been processing data using a "non-database" method, it proposes recording data in a database using MS Excel and MS Access software. In the created database models, it shows differences between entering, processing and utilizing data in MS Excel and MS Access. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Informatika ve veřejné správě cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36156
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Student seznámil komisi s tématem své bakalářské práce Způsoby zpracování podnikových dat v malém podniku. Komise položila otázky: Jakým způsobem jste vybíral společnosti, jaká byla kritéria výběru jednotlivých společností? Myslíte si, že výběr 20 společností je dostatečný pro vyvození závěrů? V jakém softwarovém prostředí jste kreslil ER diagram? Navrhnul jste databázi a implementoval jste ji do MS Acces, tu Vámi navrhovanou databázi někdo testoval? A byla ta databáze naplněna ostrými daty? Myslíte si, že by nebylo vhodnější pro malé společnosti řešení s ERP systémem? S jakými systémy jste se potkal, o kterých tvrdíte, že jsou nákladné a že jsou složité? Student na všechny položené otázky odpověděl. cze
dc.identifier.stag 32037
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account