Dokumentace sítí SAN

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šimonová, Stanislava
dc.contributor.author Tykva, Radek
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:05:43Z
dc.date.available 2017-06-22T06:05:43Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-25
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68169
dc.description.abstract Tato práce přibližuje problematiku dedikovaných datových sítí SAN (Storage Area Network). Seznamuje s hlavními technologiemi a typy datových sítí. Zároveň předkládá návrh webové aplikace pro dokumentaci vybraného typu sítě SAN - Fibre Channel Switched Fabric. Návrh aplikace je ve formě relačního datového modelu a obrázků představujících výsledný vzhled webové aplikace. cze
dc.format 41 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject datové sítě SAN cze
dc.subject Fibre Channel cze
dc.subject Switched Fabric cze
dc.subject Storage Area Network eng
dc.subject Fibre Channel eng
dc.subject Switched Fabric eng
dc.title Dokumentace sítí SAN cze
dc.title.alternative Documentation Storage Area Network (SAN) eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-05-31
dc.description.abstract-translated This paper approaches the issue of dedicated data network, SAN (Storage Area Network). It introduces the main technologies and types of data networks. In addition, it demonstrates a web application for documenting the selected type of SAN - Fibre Channel Switched Fabric Network. The application proposal is in the form of a relational data model and images which represent the final design of the web application. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Informatika ve veřejné správě cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36163
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Student obeznámil komisi s výsledky své bakalářské práce, kterou zpracovávala na téma Dokumentace sítí SAN. Při obhajobě student zodpověděl položené otázky: V práci máte vytvořenou myšlenkovou mapu postupu Vaší práce na straně 18, která obsahuje ER diagram, pak ale začínáte zpracováním USE-CASE diagramu. Na straně 36 Vaší práce máte výsledný relační model - existuje vazba mezi relacemi Položka Zone Set a Položka Zone? Z obrázku to není jasné. cze
dc.identifier.stag 32036
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account