Využití sociálních sítí k propagaci měst a obcí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Máchová, Renáta
dc.contributor.author Hermanová, Kristýna
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:05:41Z
dc.date.available 2017-06-22T06:05:41Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-20
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68164
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá využitím sociálních sítí městy ke své propagaci. Práce se dělí na dvě části. První teoretická je zaměřena na sociální sítě, které jsou v dnešní době nejvíce využívány. Ve druhé části jsou porovnána města Pardubického a Královéhradeckého kraje na základě jejich lepšího využití sociálních sítí ke své propagaci cze
dc.format 46 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject sociální sítě cze
dc.subject města cze
dc.subject obce cze
dc.subject Královéhradecký kraj cze
dc.subject Pardubický kraj cze
dc.subject social networks eng
dc.subject cities eng
dc.subject villages eng
dc.subject region of Hradec Králové eng
dc.subject region of Pardubice eng
dc.title Využití sociálních sítí k propagaci měst a obcí cze
dc.title.alternative Use of social networks for propagation of cities and villages eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-05-31
dc.description.abstract-translated The Bachelor thesis deals with the usage of social networks which are used by cities for advertising. The thesis is divided into two parts. The first one is theoretical, and it is focused on social networks which are used the most at present. The second part compares the cities of the region of Pardubice and the cities of the region of Hradec Králové. The comparison is based on their better usage of social networks for advertising. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Regionální a informační management cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36168
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Studentka představila téma své bakalářské práce Využití sociálních sítí k propagaci měst a obcí. Otázky komise: Kdo by byl cílovou skupinou při propagaci těchto měst? Existují lepší aplikace zaměřené na turisty, které nejsou v práci uvedené? Studentka popsala mobilní aplikace vztahující se k této problematice. Nebylo by lepší v práci vymezit cílovou skupinu a zaměřit se pouze na ni? Víte, jak sociální sítě stanovují hodnoty jmenovitě u kritéria K4? Jak jste dospěla k výroku sociální sítě jsou zajímavé pro každou věkovou skupinu? Studentka zdůvodnila tvrzení svými zkušenosti, avšak neměla nijak podloženo toto tvrzení daty. Proč jste si pro propagaci obce zvolila sociální síť LinkedIn? Proč je zpětná vazba uvedena až jako kritérium K4? Studentka postupovala dle svého uvážení. Proč jste nestanovila kritéria dle dřívějších výzkumů v této problematice? Studentka sdělila, že žádný takový zdroj nenašla. Komise sdělila, že takto zaměřená práce byla v loňském roce obhájena na Fakultě ekonomicko-správní. Myslíte si, že je adekvátní porovnávat krajská města s okresními městy? Myslíte, že 4 města z kraje jsou dostatečný vzorek na tvrzení o celém kraji? cze
dc.identifier.stag 31832
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account