Problematika separace Clopyralidu a klofibrové kyseliny z vodných roztoků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Weidlich, Tomáš
dc.contributor.author Nováková, Lada
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:05:29Z
dc.date.available 2017-06-22T06:05:29Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-12
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68158
dc.description.abstract Tato práce je v teoretické části zaměřena na stručný popis dvou biocidů a na problematiku jejich eliminace. Dále je v této části rozebírána problematika sorpce pomocí různých druhů sorbentů a využití v kombinaci povrchově aktivních látek a iontových kapalin. V experimentální části byla ověřena sorpční schopnost jednotlivých sorbentů na eliminaci obou biocidů z vodných roztoků a zároveň byla porovnána jejich účinnost. Též byla ověřena účinnost povrchově aktivních látek a iontových kapalin. Pro hodnocení obsahu organického znečištění byly sledovány parametry chemické spotřeby kyslíku (CHSKCr) a adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX). cze
dc.format 118 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject klofibrová kyselina cze
dc.subject Clopyralid cze
dc.subject aktivní uhlí cze
dc.subject iontové kapaliny cze
dc.subject sorpce cze
dc.subject clofibric acid eng
dc.subject active carbon eng
dc.subject charcoal eng
dc.subject ionic liquid eng
dc.subject sorption eng
dc.title Problematika separace Clopyralidu a klofibrové kyseliny z vodných roztoků cze
dc.title.alternative Separation of Clopyralid and clofibric acid from aqueous solution eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Bartoš, Michal
dc.date.accepted 2017-06-06
dc.description.abstract-translated This work is focused on a brief description of two biocides and on the issue of their elimination in the theoretical part. In this part the sorption problems are analyzed using various types of sorbents and utilization in the combination of surfactants and ionic liquids. In the experimental part the sorption capacity of the individual sorbents for the elimination of both biocides from aqueous solutions was verified and at the same time their effectiveness was compared. The effectiveness of surfactants and ionic liquids has also been verified. The parameters of chemical oxygen demand (COD) and adsorbable organically bound halogens (AOX) were monitored for the evaluation of the organic pollution content. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Ochrana životního prostředí cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D36191
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.identifier.stag 32674
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account