Návrh úpravy Štefánikovy ulice v Hradci Králové

Show simple item record

dc.contributor.advisor Haburaj, František
dc.contributor.author Žaludová, Martina
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:05:22Z
dc.date.available 2017-06-22T06:05:22Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68152
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá návrhem úpravy Štefánikovy ulice v Hradci Králové. Cílem této práce je navrhnout vhodné uspořádání komunikace pro motorovou dopravu, křižovatek, zastávek městské hromadné dopravy, parkoviště, komunikace pro pěší a cyklostezek a v rekonstrukci hlavně zohlednit bezpečnost a pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. cze
dc.format [nestr.] + dokumentace
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject místní komunikace cze
dc.subject bezbariérové úpravy cze
dc.subject parkoviště cze
dc.subject zastávky MHD cze
dc.subject komunikace pro pěší cze
dc.subject cyklostezky cze
dc.subject okružní křižovatky cze
dc.subject odvodnění cze
dc.subject svislé dopravní značení cze
dc.subject vodorovné dopravní značení cze
dc.subject zelené pásy cze
dc.subject local roads eng
dc.subject wheelchair layout eng
dc.subject parking place eng
dc.subject bus stops eng
dc.subject pavements eng
dc.subject bicycle paths eng
dc.subject roundabout eng
dc.subject drainage eng
dc.subject vertical traffic signs eng
dc.subject horizontal traffic signs eng
dc.subject greenery eng
dc.title Návrh úpravy Štefánikovy ulice v Hradci Králové cze
dc.title.alternative Design alternation of Stefanikova street in Hradec Kralove eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Kubcová, Šárka
dc.date.accepted 2017-06-21
dc.description.abstract-translated This bachelor work deals with the design alteration of Stefanikova street in Hradec Kralove. The aim of this work is to suggest suitable road arrangement for motor traffic, intersections, bus stops for city transport, parking place, roads for walking and cycling. In the reconstruction is mainly taken into account the safety and movement of persons with reduced mobility. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní stavitelství cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36140
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cze
dc.description.defence Uchazeč prezentoval komisi hlavní výsledky a závěry své bakalářské práce. Po prezentaci bakalářské práce zodpověděl dotazy vedoucího a oponenta bakalářské práce. V diskusi o bakalářské práci podrobně zodpověděl všechny dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 31404
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account