Recyklovatelný katalyzátor pro asymetrickou Henryho reakci na bázi derivátu imidazolyl-imidazolidinonu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Drabina, Pavel
dc.contributor.author Paloušová, Lucie
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:04:51Z
dc.date.available 2017-06-22T06:04:51Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-19
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68143
dc.description.abstract Byl syntetizován 1-(4-ethenylbenzyl)imidazol-2-karbaldehyd 1 a 1-allylimidazol-2-karbaldehyd 3. Jejich kondenzací s (S)-2-amino-2,3,3-trimethylbutanamidem byly připraveny příslušné 2-(imidazol-2-yl)imidazolidin-4-onové deriváty 2a,b resp. 4a,b. V případě derivátů 4a,b se podařilo provést chromatografickou separaci jednotlivých diastereoisomerů: (2R,5S)- (4a) a (2S,5S)-5-terc-butyl-5-methyl-2-(1-(prop-2-en-1-yl)imidazol-2-yl)imidazolidin-4-onu (4b). Komplexy těchto sloučenin s octanem měďnatým byly studovány jako homogenní enantioselektivní katalyzátory asymetrické Henryho reakce šesti substituovaných aldehydů s nitromethanem. Bylo zjištěno, že měďnatý komplex ligandu 4a je vysoce enantioselektivním katalyzátorem Henryho reakce. Dále byla studována imobilizace ligandu 4a na pevný nosič - modifikovaný kopolymer MerrifieldTM nebo ST-VBC-TEG. cze
dc.format 64 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject imidazolidin-4-onové deriváty cze
dc.subject Henryho reakce cze
dc.subject enantioselektivní katalýza cze
dc.subject recyklovatelný katalyzátor cze
dc.subject polymerní nosič cze
dc.subject imidazolidine-4-one derivatives eng
dc.subject Henry reaction eng
dc.subject enantioselective catalysis eng
dc.subject recyclable catalyst eng
dc.subject polymeric carrier eng
dc.title Recyklovatelný katalyzátor pro asymetrickou Henryho reakci na bázi derivátu imidazolyl-imidazolidinonu cze
dc.title.alternative Recyclable catalyst for the asymmetric Henry reaction based on imidazolyl-imidazolidinone derivative eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Chlupatý, Tomáš
dc.date.accepted 2017-06-06
dc.description.abstract-translated 1-(4-Ethenylbenzyl)imidazole-2-carbaldehyde (1) and 1-allylimidazole-2-carbaldehyde (3) respectively were synthesized. The subsequent condensation of these aldehydes 1 or 3 with (S)-2-amino-2,3,3-trimethylbutanamide afforded the corresponding 2-(imidazole-2-yl)imidazolidine-4-one derivatives 2a,b resp. 4a,b. In the case of derivatives 4a,b, the chromatographic separation of individual diastereomers (2R,5S)- (4a) and (2S,5S)-5-tert-butyl-5-methyl-2-(1-(prop-2-en-1-yl)imidazole-2-yl)imidazolidine-4-one (4b) was successfully performed. The copper(II) acetate complexes of the compounds 4a and 4b respectively were studied as homogeneous enantioselective catalysts for the asymmetric Henry reaction of six substituted aldehydes with nitromethane. It was found out, that copper(II) complex of ligand 4a exhibited high enantioselectivity in Henry reaction. Therefore, the immobilization of the ligand 4a on the polymeric carriers (e.g. modified copolymer MerrifieldTM, ST-VBC-TEG) was investigated. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Organická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35839
dc.thesis.degree-program Chemie cze
dc.identifier.stag 32759
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account