Studium interakce mezi alfa-cyklodextrinem a konjugátem prednisolon -poly(ethylenglykol)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Drabina, Pavel
dc.contributor.author Konečný, Jan
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:04:51Z
dc.date.available 2017-06-22T06:04:51Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-24
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68142
dc.description.abstract Byl připraven a charakterizován nový typ konjugátu prednisolonu s poly(ethylenglykolem). Způsob navázání prednisolonu na polymer spočíval v provedení Huisgenovy 1,3-dipolární cykloadice mezi (prednisolon-21-yl)-pent-4-ynoátem a alfa,omega-diazido-poly(ethylenglykolem). Byly podrobně studovány dvě různé metody přípravy inkluzní sloučeniny (polypseudorotaxanu) konjugátu (prednisolon-21-yl)-pent-4-ynoátu s alfa,omega-diazido-poly(ethylenglykolem) a alfacyklodextrinu. Obě metody však požadovaný polypseudorotaxan neposkytovaly. cze
dc.format 80 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject prednisolon cze
dc.subject prednisolone eng
dc.subject poly(ethylenglykol) cze
dc.subject alfa-cyklodextrin cze
dc.subject Huisgenova cykloadice cze
dc.subject polypseudorotaxan cze
dc.subject poly(ethylene glycol) eng
dc.subject alpha-cyclodextrin eng
dc.subject Huisgen cycloaddition eng
dc.subject polypseudorotaxane eng
dc.title Studium interakce mezi alfa-cyklodextrinem a konjugátem prednisolon -poly(ethylenglykol) cze
dc.title.alternative Study of interaction between alpha-cyclodextrin and prednisolone -poly(ethylene glycol) conjugate eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Olejník, Roman
dc.date.accepted 2017-06-07
dc.description.abstract-translated New type of prednisolone - poly(ethylene glycol) conjugate was prepared and characterised. The formation of this conjugate consisted in Huisgen 1,3-dipolar cycloaddition of prednisolone-21-yl pent-4-ynoate on alfa,omega-diazido-poly(ethylene glycol). Two different methods for formation of polypseudorotaxane derived from prednisolone - poly(ethylene glycol) conjugate and alfa-cyclodextrins was studied in detail. Unfortunately, the both methods did not lead to formation of desired polypseudorataxane. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie organických specialit cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35840
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.identifier.stag 32756
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account