Studium vlastností organických povlaků s obsahem Polyanilin/diethylfosfitu jako antikorozního pigmentu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kalendová, Andréa
dc.contributor.author Jindřišek, Martin
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:04:43Z
dc.date.available 2017-06-22T06:04:43Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68137
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá studiem antikorozních pigmentů za použití vodivých polymerů. Tyto polymery by mohly být náhradou za některé v současnosti používané toxické pigmenty. Práce je zaměřena na přípravu polyanilinu protonovaného diethylfosfitem jako sekundárním dopantem. Takto upravený polyanilin byl poté testován jako antikorozní pigment v nátěrových hmotách v kombinaci s pěti vybranými pojovy při objemových koncentracích pigmentu, které byly stanoveny na 4, 8 a 12 %. Byly připraveny vzorky nátěrových hmot, které byly naneseny na ocelové a skleněné panely. Společně s nimi byly připraveny referentní vzorky nátěrových hmot s obsahem suříku, fosforečnanu zinečnatého jako běžně používaných antikorozních pigmentů a plniva na bázi hlinitokřemičitanů. Na těchto panelech byly provedeny fyzikálně mechanické a vybrané zrychlené korozní zkoušky odolnosti nátěrových filmů. Získané hodnoty byly poté zpracovány a diskutovány. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject vodivé polymery cze
dc.subject polyanilin cze
dc.subject antikorozní pigment cze
dc.subject diethylfosfit cze
dc.subject conductive polymers en
dc.subject polyaniline en
dc.subject anticorrosion pigment en
dc.subject diethylphospite en
dc.title Studium vlastností organických povlaků s obsahem Polyanilin/diethylfosfitu jako antikorozního pigmentu cze
dc.title.alternative Study of properties of organic coatings containing Polyaniline/diethylphosphite as anticorrosive pigment eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2017-06-05
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the study of anticorrosive pigments using conductive polymers. These polymers could be a substitute for some currently used toxic pigments. The thesis is focused on the preparation of polyaniline protonated with diethylphosphite as secondary dopant. This modified polyaniline was tested as an anticorrosive pigment in paints in combination with five selected binders at chosen volume pigment concentration at 4, 8 and 12 %. Samples of paints were applied to steel and glass panels. In the same time were prepared reference paint samples. There were minium and zinc phospate commonly used as anti-corrosive pigments and plastoritě as commonly used filler. Physic-mechanical and corrosion tests were made on these panels. The values obtained were processed and discussed. en
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Organické povlaky a nátěrové hmoty cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D37440
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.description.defence Diplomant přednesl výsledky své diplomové práce a zodpověděl dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 33364
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account