Jednotné přihlášení v síťových firewallech

Show simple item record

dc.contributor.advisor Neradová, Soňa
dc.contributor.author Broulík, Jiří
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:04:30Z
dc.date.available 2017-06-22T06:04:30Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-02
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68125
dc.description.abstract Tato diplomová práce pojednává o technologii jednotného přihlášení v síťových firewallech. Teoretická část práce vymezuje základní pojmy z hlediska infrastrukturních služeb týkajících se autentizace. Dále popisuje hojně užívané protokoly pro ověřování identit a konkrétní technologie jednotného přihlášení v síťovém firewallu Fortigate. V praktické části byly vytvořeny různé topologie pro otestování rozdílných variant implementací jednotného síťového přihlášení s cílem zjištění potenciálních nedostatků testované technologie. V případě takového objevení byl o problému podán report a návrh na případné zlepšení. cze
dc.format 79 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Firewall cze
dc.subject Fortigate cze
dc.subject autentizace cze
dc.subject Single Sign-On cze
dc.subject SSO cze
dc.subject FSSO cze
dc.subject RSSO cze
dc.subject SSL VPN cze
dc.subject NPS cze
dc.subject LDAP cze
dc.subject AD cze
dc.subject DC cze
dc.subject RADIUS cze
dc.subject Kerberos cze
dc.subject NTLM cze
dc.subject Firewall eng
dc.subject Fortigate eng
dc.subject authentication eng
dc.subject Single Sign-On eng
dc.subject SSO eng
dc.subject FSSO eng
dc.subject RSSO eng
dc.subject SSL VPN eng
dc.subject NPS eng
dc.subject LDAP eng
dc.subject AD eng
dc.subject DC eng
dc.subject RADIUS eng
dc.subject Kerberos eng
dc.subject NTLM eng
dc.title Jednotné přihlášení v síťových firewallech cze
dc.title.alternative Single Sign-On authentication in network firewalls eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Šuba, Petr
dc.date.accepted 2017-06-12
dc.description.abstract-translated This Master Thesis discusses Single Sign-On authentication technology in network firewalls. The theoretical part defines the basic concepts of infrastructure services dealing with authentication as well as frequently used protocols for identity verification. It also describes specific Single Sign-On technologies available in Fortigate network firewall. In the practical part, a set of different network topologies were created to test variety of distinct Single Sign-On implementations. The goal was to find out potential imperfections of these technologies. If such a defect was encountered a report was written about it with a suggestion for improvement. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D35900
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Cílem diplomové práce bylo otestovat funkčnost jednotného přihlašování uživatelů do sítě a spolehlivost Single Sign-On systému firewallu pro kontrolu přístupu jednotlivých uživatelů, do různých sítí, na základě firemních politik. Dle vedoucí práce byly cíle splněny v plném rozsahu. Student výborně prezentoval výsledky své diplomové práce. Po obhajobě reagoval na dotazy vedoucí práce, oponenta i členů komise. cze
dc.identifier.stag 32234
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account