Využití Raspberry Pi pro cloudové datové centrum

Show simple item record

dc.contributor.advisor Neradová, Soňa
dc.contributor.author Pozdník, Čeněk
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:04:28Z
dc.date.available 2017-06-22T06:04:28Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-16
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68121
dc.description.abstract Tato práce popisuje vlastnosti cloudových datových center a prostředků, které jsou v těchto datových centrech využívány. Teoretická část práce představuje vlastnosti cloudu, virtualizace, kontejnerů, NAS a Raspberry Pi. Každá část práce se věnuje podrobnému popisu jednotlivých témat, podle kterých jsou provedeny praktické příklady. Tyto příklady představují podrobný návod, jak vybudovat cloudové datové centrum na zařízeních Raspberry Pi. cze
dc.format 100 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject cloud cze
dc.subject kontejnery cze
dc.subject virtualizace cze
dc.subject NAS cze
dc.subject Raspberry Pi cze
dc.subject Cloud eng
dc.subject container eng
dc.subject virtualization eng
dc.subject NAS eng
dc.subject Raspberry Pi eng
dc.title Využití Raspberry Pi pro cloudové datové centrum cze
dc.title.alternative Using Raspberry Pi for cloud data center eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Diviš, Roman
dc.date.accepted 2017-06-12
dc.description.abstract-translated This dissertation describes characteristics of cloud data centers and resources that are in these data centers used. The theoretical part presents characteristics of cloud, virtualization, containers, NAS and Raspberry Pi. Each part of the thesis deals with a detailed description of each topic, according to which practical examples are made. These examples are detailed instructions of how to build a cloud data center on Raspberry Pi devices. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D35892
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Diplomová práce se věnuje v teoretické části představení technologií, které jsou potřebné pro vytvoření datového centra na Raspberry Pi. Dle vedoucí práce byla správnost řešení ověřena otestováním na dostupnost služeb a odolnost vůči výpadkům zařízení. Cíle práce byly splněny v plném rozsahu. Dle vedoucí práce i komise pro SZZ se autor nevyhnul nepřesnostem, proto byl navržen klasifikační stupeň velmi dobře. cze
dc.identifier.stag 32225
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account