Implementace RNG pomocí dostupných zdrojů entropie v systémech Linux a Windows

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hudec, Tomáš
dc.contributor.author Farkas, Marek
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:04:24Z
dc.date.available 2017-06-22T06:04:24Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-17
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68117
dc.description.abstract Tato diplomová práce vznikla jako rozšíření bakalářské práce jménem "Dostupné zdroje entropie a jejich kvalita v systémech Linux a Windows". Cílem práce je implementace generátoru náhodných čísel pro operační systémy Linux a Windows za použití dostupných zdrojů entropie, které byly popsány ve výše zmíněné bakalářské práci. V diplomové práci jsou vysvětleny pojmy týkající se entropie v oblasti počítačů, jako je náhodnost, hustota informace a relativita informace. Dále jsou popsány existující metodiky hodnocení generátorů náhodných čísel. V diplomové práci je také popsána historie a využití entropie v praxi v oboru zabezpečení a kryptografie a dále i samotná implementace RNG. cze
dc.format 58 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject entropie cze
dc.subject náhodnost cze
dc.subject bit cze
dc.subject bajt cze
dc.subject kryptografie cze
dc.subject zabezpečení cze
dc.subject entropy eng
dc.subject randomness eng
dc.subject bit eng
dc.subject byte eng
dc.subject cryptography eng
dc.subject security eng
dc.title Implementace RNG pomocí dostupných zdrojů entropie v systémech Linux a Windows cze
dc.title.alternative Implementation of the RNG using available sources of entropy in the Linux and Windows OS eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Brandejský, Tomáš
dc.date.accepted 2017-06-12
dc.description.abstract-translated This diploma thesis was created as an extension of the bachelor thesis named "Available sources of entropy and their quality on Linux and Windows systems". The goal of thesis is to implement the random number generator for operating systems Linux and Windows using available sources of entropy, which were described in the aforementioned bachelor thesis. The thesis explains the concepts related to entropy in computer word, such as randomness, information density and relativity information. The thesis further describes the methodology for evaluation of existing random number generators. The thesis also describes the history and use of entropy in practice in the field of security and cryptography, as well as itself RNG implementation. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D35899
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Diplomová práce se zabývá přínosným tématem především pro oblast zabezpečení dat. Dle vedoucího práce byly cíle práce naplněny v plném rozsahu. Oponent vytkl práci několik připomínek. Po obhajobě se student snažil reagovat na dotazy a připomínky vedoucího, oponenta i členů komise. cze
dc.identifier.stag 32170
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account