Vytvoření uživatelského rozhraní pro soustavu GUNT

Show simple item record

dc.contributor.advisor Honc, Daniel
dc.contributor.author Míšenský, Milan
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:04:13Z
dc.date.available 2017-06-22T06:04:13Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-12
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68112
dc.description.abstract Cílem této práce bylo vytvořit uživatelské rozhraní pro laboratorní soustavu GUNT RT 010. GUI je vytvořeno v prostředí MATLAB. Uživatelské rozhraní umožňuje změřit statické a dynamické vlastnosti soustavy a provádět regulační experimenty. Funkce navrženého GUI jsou demonstrovány na příkladech regulačních pochodů. cze
dc.format 55 s., 2 s. příloh
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject návrh SW cze
dc.subject GUI systému MATLAB cze
dc.subject regulace cze
dc.subject PID regulátor cze
dc.subject SW design eng
dc.subject MATLAB GUI eng
dc.subject Control eng
dc.subject PID controller eng
dc.title Vytvoření uživatelského rozhraní pro soustavu GUNT cze
dc.title.alternative User interface for laboratory system GUNT eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-05
dc.description.abstract-translated The aim of this study was to develop a user interface for laboratory system GUNT RT 010. The GUI is created in MATLAB. The user interface allows to measure static and dynamic properties of the system and perform control experiments. Functionality of designed GUI is demonstrated on selected control examples. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Řízení procesů cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D35972
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.defence Cílem práce bylo navrhnout program pro komunikaci soustavy GUNT a systému MATLAB, uvést příklady jeho použití s výsledky experimentů. Principy a režimy, které student použil ve svém programu, mají při návrhu řídicích systémů praktické využití. Všechny body zadání byly splněny. cze
dc.identifier.stag 32464
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account