Řízení, monitoring a vyhodnocení provozu solárního systému ohřevu teplé vody pro rodinný domek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Škrabánek, Pavel
dc.contributor.author Hála, Lukáš
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:04:10Z
dc.date.available 2017-06-22T06:04:10Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-12
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68107
dc.description.abstract Práce je zaměřena na využití sluneční energie pro ohřev vody. První část se zabývá teoretickými poznatky komponentů pro řízení solárního ohřevu a využití solární energie. Druhá část práce je zaměřena na návrh solárního systému pro rodinný dům. Závěr práce je zaměřen na celkové zhodnocení solárního ohřevu. cze
dc.format 74 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject solární ohřev vody cze
dc.subject řízení solárního ohřevu cze
dc.subject efektivita solárního ohřevu cze
dc.subject návrh solárního systému cze
dc.subject Solar water heating eng
dc.subject Control solar heating eng
dc.subject Efficiency of solar heating eng
dc.subject Design of the solar system. eng
dc.title Řízení, monitoring a vyhodnocení provozu solárního systému ohřevu teplé vody pro rodinný domek cze
dc.title.alternative Development of a control and monitoring framework for a solar system aimed on heating of water for a family house eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-06
dc.description.abstract-translated Bachelor work is focused on usage of solar energy for water heat. The first part deals with the theoretical knowledge of components for the control of solar heating and the use of solar energy. The second part of the thesis focuses on the design of a solar system for a family house. The conclusion of the thesis is focused on the overall assessment of solar heating. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Řízení procesů cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D35968
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.defence Cílem bakalářské práce byla úprava stávajícího systému solárního ohřevu vody, tak aby výsledné řešení umožňovalo vyhodnocování provozu systému. Práce se zabývá návrhem a implementací systému pro řízení, monitoring a vyhodnocení provozu solárního ohřevu teplé vody v rodinném domku. Tento systém bude v následujících letech využíván v denním provozu. Navržené řešení lze instalovat i do dalších rodinných domků srovnatelných parametrů. Cíle bakalářské práce byly splněny. cze
dc.identifier.stag 32442
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account