řízení hydraulicko-pneumatické soustavy pomocí PLC Modicon

Show simple item record

dc.contributor.advisor Honc, Daniel
dc.contributor.author Vinduška, Jiří
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:04:10Z
dc.date.available 2017-06-22T06:04:10Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-03
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68106
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na řízení laboratorní soustavy pomocí programovatelného automatu. V práci jsou obecně popsány programovatelné automaty a práce s nimi. Práce se konkrétně věnuje PLC Modicon M241, jeho nastavení a programování pomocí software SoMachine. V rámci bakalářské práce byla vytvořena aplikace pro PLC a HMI panel Magelis, ze kterého se nastavují parametry pro řízení soustavy. cze
dc.format 66 s., 2 s. příloh
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject programovatelný logický automat cze
dc.subject Schneider Electric cze
dc.subject SoMachine cze
dc.subject uživatelské rozhraní cze
dc.subject hydraulicko-pneumatická soustava cze
dc.subject programmable logic controller eng
dc.subject Schneider Electric eng
dc.subject SoMachine eng
dc.subject human machine interface eng
dc.subject hydraulic-pneumatic system eng
dc.title řízení hydraulicko-pneumatické soustavy pomocí PLC Modicon cze
dc.title.alternative Control of Hydraulic-Pneumatic Systém with PLC Modicon eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-05
dc.description.abstract-translated The aim of the bachelor's thesis is control of the laboratory system. Programmable logic controllers and how to work with them is described in thesis. The thesis is dedicated specifically to Modicon M241, setup and programming the PLC with software SoMachine. As a part of the thesis an application for human machine interface Magelis from which the parameters for control the system can be set was created. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Řízení procesů cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D35970
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.defence \par{Cílem bakalářské práce bylo vytvoření programu pro PLC i HMI panel, který umožní v manuálním režimu ovládání soustavy a v režimu automat bude řídit hladiny v dolních nádržích pomocí dvou PID regulátorů. Všechny cíle práce byly splněny. Práce je členěna logicky a stylisticky je na dobrné úrovni.\par} Komise navrhuje práci na ocenění za vynikající tvůrčí výsledky dle článku 3, písm. b) Stipendijního řádu Univerzity Pardubice. cze
dc.identifier.stag 32291
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account