Desktopová Java aplikace na webu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šilar, Zdeněk
dc.contributor.author Kosenko, Oleksandra
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:04:02Z
dc.date.available 2017-06-22T06:04:02Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-12
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68101
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá analýzou a problematikou existujících způsobů spuštění desktopové aplikace v jazyce Java na webové stránce. Teoretická část práce obsahuje popis Java aplikace, frameworku a technologií určené pro spuštění GUI aplikace na webu. Součásti této práce je také vývoj aplikace ve frameworku Vaadin jako demonstrace praktické ukázky jednoho ze způsobů řešení postaveného problému. cze
dc.format 59 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Java cze
dc.subject GUI cze
dc.subject desktopová aplikace cze
dc.subject Java Applet cze
dc.subject framework cze
dc.subject Vaadin. cze
dc.subject Java eng
dc.subject GUI eng
dc.subject desktop application eng
dc.subject Java Applet eng
dc.subject framework eng
dc.subject Vaadin eng
dc.title Desktopová Java aplikace na webu cze
dc.title.alternative Java desktop application on web eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-06
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with analysis and problems of existing ways of the desktop application launch process In the Java language on a web page. A theoretical part of this thesis contains description of the Java application, frameworks and technology designed to run a GUI application on the web. A part of this work consists of development of the application in the Vaadin framework as a demonstration of one of the ways of solving the problem. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D36041
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Studentka prezentovala výborně výsledky své bakalářské práce. Výborně též reagovala na dotazy a připomínky vedoucího práce, předsedy i členů komise. cze
dc.identifier.stag 33695
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account