Šachové úlohy v Javě FX

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šilar, Zdeněk
dc.contributor.author Jakoubek, Jakub
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:03:57Z
dc.date.available 2017-06-22T06:03:57Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68092
dc.description.abstract Práce se zabývá tvorbou programu, ve kterém lze řešit šachové úlohy a zadávat nové. Nejprve je řečeno něco o šachových úlohách a jsou představeny některé již existující programy zabývající se stejnou problematikou. Následně jsou popsané použité technologie. Nakonec je rozepsán návrh a implementace programu. cze
dc.format 40 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject šachy cze
dc.subject šachové úlohy cze
dc.subject Java FX cze
dc.subject XML cze
dc.subject chess eng
dc.subject chess problems eng
dc.subject Java FX eng
dc.subject XML eng
dc.title Šachové úlohy v Javě FX cze
dc.title.alternative Chess problems in Java FX eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-06
dc.description.abstract-translated This work deals with creation of a program which allows solving chess problems and creating new ones. At the begining, there is something about chess problems and there are introduced some already existing similar programs. Subsequently, the used technologies are described. Finally, design and implementation of the program are described. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D36031
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Cílem práce bylo v Javě FX vytvořit grafickou aplikaci pro řešení šachových úloh včetn vlastního editoru. Dle vedoucího práce autor zadané cíle splnil v plném rozsahu a práce je psána srozumitelně a má potřebné náležitosti. Student při obhajobě použil názorné ukázky. Komise pro státní závěrečné zkoušky se shodla na klasifikačním stupni výborně mínus. cze
dc.identifier.stag 32726
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account