Penetrační testování bezdrátových sítí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Neradová, Soňa
dc.contributor.author Danielka, Jiří
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:03:55Z
dc.date.available 2017-06-22T06:03:55Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-10
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68090
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na slabiny současných standardů zabezpečení bezdrátových sítí. V práci jsou popsány bezpečnostní standardy IEEE 802.11, pojmy používané při penetračním testování a potřebné hardwarové a softwarové prostředky. Jednotlivé bezpečnostní standardy jsou následně podrobeny sadám testů, které poukazují na jejich slabiny. cze
dc.format 57 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject penetrační testování cze
dc.subject WEP cze
dc.subject WPA cze
dc.subject WPS cze
dc.subject Aircrack-ng cze
dc.subject penetration testing eng
dc.subject WEP eng
dc.subject WPA eng
dc.subject WPS eng
dc.subject Aircrack-ng eng
dc.title Penetrační testování bezdrátových sítí cze
dc.title.alternative Penetration testing wireless networks eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-05
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis focuses on the weaknesses of the current security standards for wireless networks. The paper describes the safety IEEE 802.11 standards, terms used in penetration testing and the necessary hardware and software resources. The security standards are then subjected to a test suites that highlight their weaknesses. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D36033
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Cílem bakalářské práce bylo ukázat a otestovat útoky používané pro získání přístupu do bezdrátové sítě s využitím nástroje KaLi Linux. Cíle práce byly kompletně splněny. Práce obsahuje podrobně popsané testovací scénáře, podle kterých lze vyzkoušet použité nástroje. Dle vedoucí práce student pracoval aktivně a samostatně. Bakalářská práce byla dle komise SZZ zdařilá a ohodnotila ji známkou výborně. cze
dc.identifier.stag 32715
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account