Mobilní aplikace pro elektronickou evidenci tržeb

Show simple item record

dc.contributor.advisor Večeřa, Martin
dc.contributor.author Vyčítal, Tomáš
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:03:54Z
dc.date.available 2017-06-22T06:03:54Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-12
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68088
dc.description.abstract Teoretická část popisuje předpisy a zákony týkající se EET zejména s ohledem na technické zpracování a požadavky na aplikaci a knihovnu. Dále pak přehled již existujících řešení a seznámení s použitými technologiemi. V praktické části je vyvinuta knihovna pro komunikaci s finanční správou a pokladní aplikace pro OS Android s podporou EET. cze
dc.format 57 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject EET cze
dc.subject Android cze
dc.subject Java cze
dc.subject EET eng
dc.subject Android eng
dc.subject Java eng
dc.title Mobilní aplikace pro elektronickou evidenci tržeb cze
dc.title.alternative Mobile application for EET (Electronic Registration of Sales) eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-07
dc.description.abstract-translated The theoretical part part describes the laws regarding EET mainly focused on the technical aspect. It also describes the requirements for the library and application and lists existing solutions. A library communicating with the Financial Administration and Android cash register application with EET support in the practical part . eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D36059
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Cílem bakalářské práce bylo nastudovat zákony ohledně elektronické evidence tržeb (EET) se zaměřením na technické zpracování a dále zmapovat existující řešení pokladních systémů pro mobilní platformy. V praktické části bylo úkolem navrhnout a implementovat open-source aplikaci pro platformu Android za účelem jednoduchého a levného přechodu živnostníků na nový systém. Během celé realizace zadání pracoval student samostatně a aktivně komunikoval. V aplikaci vyřešil i problémy nad rámec zadání. Cíle bakalářské práce byly splněny. Komise navrhuje práci na ocenění za vynikající tvůrčí výsledky dle článku 3, písm. b) Stipendijního řádu Univerzity Pardubice. cze
dc.identifier.stag 32704
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account