Popularizační hra Fakulty elektrotechniky a informatiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brožek, Josef
dc.contributor.author Moravec, Miloslav
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:03:53Z
dc.date.available 2017-06-22T06:03:53Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-10
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68086
dc.description.abstract Práce popisuje možnost využití herního enginu Unity při tvorbě popularizační hry Fakulty elektrotechniky a informatiky. V teoretické části práce je popsán obecný postup při tvorbě počítačové hry a možnosti dalšího využití herního enginu Unity. Práce se též zabývá tvorbou 3D modelu v CAD softwaru SketchUp a dále implementací tohoto modelu do herního enginu Unity. cze
dc.format 62 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject SketchUp cze
dc.subject Unity cze
dc.subject 3D modely cze
dc.subject Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.subject počítačové hry cze
dc.subject SketchUp eng
dc.subject Unity eng
dc.subject 3D models eng
dc.subject Faculty of Electricial Engineering and Informatics eng
dc.subject computer games eng
dc.title Popularizační hra Fakulty elektrotechniky a informatiky cze
dc.title.alternative Faculty of Electrotechnics and Informatics PR game eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-06
dc.description.abstract-translated The thesis describes the option of using the Unity game engine for creating a popularizing game of Faculty of Electricial Engineering and Informatics. The theoretical part of this work is focused on description of the universal process of making a computer game and other options of using the Unity game engine. The thesis also deals with making of 3D model in CAD software SketchUp and furthermore with the implementation of this model to the Unity game engine. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D35051
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Cílem práce bylo vymodelování budovy Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice, jejich otexturování a vytvoření těchto prostor jako herního pole pro vlastní hru. Dle vedoucího práce autor vytvořil relativně rozsáhlé dílo postavené na herním engine Unity3D. Praktická část je zpracována odpovídajícími technikami. Navržené postupy i struktury jsou odpovídající požadavkům na moderní hru. Vlastní text práce je logicky strukturován. Praktická část práce je velice rozsáhlá, použité metody jsou korektní, výsledný software je korektní. Vedoucí práce a komise SZZ studentovi vytkli nestandardní formátování obsahu a chyby po stránce jazykové. Student reagoval na dotazy ke své práci ze strany vedoucího práce a komise SZZ. Komise SZZ ocenila náročnost práce, ale vzhledem k vytknutým nedostatkům se rozhodla ohodnotit práci stupněm výborně mínus. cze
dc.identifier.stag 32698
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account