Přístrojová deska simulátoru kamionu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rozsíval, Pavel
dc.contributor.author Zikmund, Jakub
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:03:39Z
dc.date.available 2017-06-22T06:03:39Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-12
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68073
dc.description.abstract Tato práce obsahuje návrh a realizaci přístrojové desky pro simulátor kamionu. Teoretická část je věnována problematice simulátoru, možnosti získání dat ze hry, možnostem ovládání simulátoru a rešerši o způsobech připojení periferií. V praktické části je popsán návrh, stavba a programování přístrojové desky. cze
dc.format 36 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject simulátor cze
dc.subject kamion cze
dc.subject přístrojová deska cze
dc.subject USB cze
dc.subject Arduino cze
dc.subject simulator eng
dc.subject truck eng
dc.subject dashboard eng
dc.subject USB eng
dc.subject Arduino eng
dc.title Přístrojová deska simulátoru kamionu cze
dc.title.alternative Dashboard of the truck eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-05
dc.description.abstract-translated This work contains design and implementation of dashboard for truck simulator. The theoretical part is concerned with problematics of simulator, ways to get data from the game, options control the simulator and research on ways to connect peripheral. The practical part describes the design, construction and programming of the dashboard. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Komunikační a mikroprocesorová technika cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D36208
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.defence Bakalářská práce je zpracována na dobré úrovni. Praktické řešení práce je velmi dobré. Student pracoval samostatně i na poměrně složité problémy nalezl jednoduché a efektivní řešení. Zkoušený zodpověděl uspokojivě všechny dotazy a připomínky členů komise. cze
dc.identifier.stag 32311
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account