Měření rychlosti CW radarem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řezníček, Michal
dc.contributor.author Němec, Ondřej
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:03:36Z
dc.date.available 2017-06-22T06:03:36Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-12
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68067
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá návrhem řetězce zpracování mezifrekvenčního signálu z Dopplerovského radarového senzoru. Navržený řetězec se skládá z antialiasingového filtru a mikroprocesoru. Mikroprocesor číslicově zpracovává navzorkovaný mezifrekvenční signál pomocí naprogramovaného algoritmu DIT pro výpočet Diskrétní Fourierovy transformace a také provádí základní odhad rychlosti. cze
dc.format 85 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject CW radar cze
dc.subject antialiasingový filtr cze
dc.subject rychlá Fourierova transformace cze
dc.subject rychlost cze
dc.subject Dopplerův jev cze
dc.subject CW radar eng
dc.subject anti-aliasing filter eng
dc.subject fast Fourier transform eng
dc.subject velocity eng
dc.subject Doppler's effect eng
dc.title Měření rychlosti CW radarem cze
dc.title.alternative Velocity measurement by CW radar eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-06
dc.description.abstract-translated This thesis deals with design of intermediate frequency signal processing chain from Doppler radar sensor. Designed chain consists of an anti-aliasing filter and a microcontroller. The microprocessor digitally processes the sampled intermediate frequency signal using the programmed DIT algorithm for calculating the Discrete Fourier transform, and also performs a basic velocity estimation. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Komunikační a mikroprocesorová technika cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D36207
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.defence Student odpovídajícím způsobem zpracoval téma dle zadání. Rozsah práce byl velmi náročný. Student si musel rozšířit znalosti nad rámec bakalářského studia, a to především v oblasti radarové techniky a zpracování signálu. Student k práci přistupoval zodpovědně a aktivně. Prakticky vyřešil mnoho problémů, se kterými je vývoj nových zařízení spjat. Zkoušený zodpověděl uspokojivě všechny dotazy a připomínky členů komise. Komise navrhuje práci na ocenění za vynikající tvůrčí výsledky dle článku 3, písm. b) Stipendijního řádu Univerzity Pardubice. cze
dc.identifier.stag 32256
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account