Brzdové světlo

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rozsíval, Pavel
dc.contributor.author Kadlec, Martin
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:03:34Z
dc.date.available 2017-06-22T06:03:34Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-12
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68063
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se bude zabývat návrhem automatického brzdového světla pro cyklisty. Teoretická část práce rozebere možnosti detekce a snímání zrychlení a možnosti filtrace a vyhodnocení měřených dat pro danou aplikaci. Praktická část práce pak bude obsahovat naměření vzorových dat a návrh rozhodovacího algoritmu. cze
dc.format 52 s., 7 s. příloh
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject akcelerometr cze
dc.subject zpomalení cze
dc.subject brzdění cze
dc.subject decelerace cze
dc.subject mikrokontrolér cze
dc.subject accelerometer eng
dc.subject braking eng
dc.subject deceleration eng
dc.subject microcontroller eng
dc.title Brzdové světlo cze
dc.title.alternative Braking light eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-06
dc.description.abstract-translated This thesis describes the design of an automatic brake light for cyclists. The theoretical part describes options for detection and sensing acceleration and filtering and evaluation of measured data for a practical application. Practical part includes data sample from measurement and a decision algorithm draft. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Komunikační a mikroprocesorová technika cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D36213
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.defence Bakalářská práce byla vypracována na velmi dobré úrovni. Logická i stylistická stavba práce je na dobré úrovni a plně vyhovuje standardům bakalářské práce. Student na práci pracoval intenzivně a samostatně, konzultace využíval minimálně a velmi efektivně. Zkoušený zodpověděl uspokojivě všechny dotazy a připomínky členů komise. cze
dc.identifier.stag 31025
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account