Generátor signálů odpovídače sekundárního radaru pro přístroje Rohde & Schwarz

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pidanič, Jan
dc.contributor.author Nepovím, Miroslav
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:03:30Z
dc.date.available 2017-06-22T06:03:30Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-12
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68060
dc.description.abstract Cílem této práce je vytvoření programu v prostředí MATLAB, který bude generovat signály odpovídající odpovědím sekundárního přehledového radaru v módech A/C/S. Teoretická část se věnuje možnostem řízení letového provozu a proč je důležité. V praktické části je popsán vytvořený program a několik příkladů testování funkčnosti. cze
dc.format 49 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject ŘLP cze
dc.subject SSR cze
dc.subject ADSB cze
dc.subject módy A/C/S cze
dc.subject transpondér cze
dc.subject generátor cze
dc.subject ŘLP eng
dc.subject SSR eng
dc.subject ADSB eng
dc.subject A/C/S modes eng
dc.subject transponder eng
dc.subject generator eng
dc.title Generátor signálů odpovídače sekundárního radaru pro přístroje Rohde & Schwarz cze
dc.title.alternative The Signal Generator of Secondary Surveillance radar transponder for Rohde & Schwarz arbitrary generator eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-05
dc.description.abstract-translated The aim of this work is to create a program in the MATLAB environment, which will generate signals corresponding to the responses of the secondary surveillance radar in the A/C/S modes. The theoretical part deals with the possibilities of air traffic control and why it is important. The practical part describes the program and several examples of functionality testing. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Komunikační a mikroprocesorová technika cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D36206
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.defence Bakalářská práce je členěna do 5 kapitol, které na sebe logicky navazují. Stylistická a grafická úroveň práce je na dobré úrovni. Student pracoval samostatně. Připomínky k textu BP a vývojovému SW vždy odpovídajícím způsobem zpracoval. Zkoušený zodpověděl uspokojivě všechny dotazy a připomínky členů komise. cze
dc.identifier.stag 29497
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account