Historie Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hlaváčková, Eva
dc.contributor.author Matějková, Iryna
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:03:21Z
dc.date.available 2017-06-22T06:03:21Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-05
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68051
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá historií Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice. V teoretické části je shrnuta problematika vzdělávání sester od středověku až do dnešní doby. Praktická část diplomové práce se zabývá zpracováním dat získaných pomocí kvantitativně- kvalitativního výzkumu. V práci jsou popsány prameny vedoucí k založení fakulty, důležité milníky, rozvoj fakulty během její krátké historie, výsledky, významné osobnosti. cze
dc.format 84 s.(120 000 znaků)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject ošetřovatelství cze
dc.subject historie cze
dc.subject Ústav zdravotnických studií (ÚZS) cze
dc.subject vzdělávání cze
dc.subject Fakulta zdravotnických studií (FZS) cze
dc.subject nursing eng
dc.subject history eng
dc.subject education eng
dc.subject Institute of Health Care Studies (UZS) eng
dc.subject Faculty of Health Care Studies (FZS) eng
dc.title Historie Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice cze
dc.title.alternative The history of the Faculty of Health Care Studies at University of Pardubice eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Holá, Jana
dc.date.accepted 2017-06-14
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the history of the Faculty of Health Care Studies at the University of Pardubice. The theoretical part of the thesis summarizes the issue of nursing education from the Middle Ages to present day. The practical part of the thesis deals with the processing of data obtained through quantitative and qualitative research. The paper describes the sources leading to the establishment of the faculty, major milestones, faculty development during its short history, the results, and important personalities eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Ošetřovatelská péče v interních oborech cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36517
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře minus Hodnocení oponenta: dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Co znamená triangulace dat a o co její využití v práci opíráte? 2. Jak byste charakterizovala v současné době stav vzdělávání všeobecných sester? Obhajoba diplomové práce s prezentací dobrá cze
dc.identifier.stag 33232
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account