Zkušenost s úmrtím dítěte z pohledu matek a jejich potřeby ve vztahu ke zdravotníkům

Show simple item record

dc.contributor.advisor Říhová, Linda
dc.contributor.author Dalekorejová, Sandra
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:03:12Z
dc.date.available 2017-06-22T06:03:12Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68042
dc.description.abstract Hlavním cílem práce je vysvětlit a popsat, jaké by měly být zásady komunikace mezi všeobecnou sestrou a rodinou, především v situaci, kdy dojde k úmrtí dítěte ve zdravotnictví. Čemu se vyvarovat, a naopak co neopomenout. Bakalářská práce je složena z části teoretické a praktické. V teoretické části se zaměřím na vymezení pojmů a definic rodiny, etických vlastností sestry, komunikace, smrti a v neposlední řadě procesu truchlení. Výzkumná část bude vymezena pro informace získané prostřednictvím rozhovorů a zaslaných příběhů jednotlivých pozůstalých matek. cze
dc.format 68 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject komunikace s pozůstalými cze
dc.subject komunikační dovednosti sestry cze
dc.subject doprovázení cze
dc.subject truchlení cze
dc.subject smrt dítěte cze
dc.subject communication with survivors eng
dc.subject communication skills of a nurse eng
dc.subject accompaniment eng
dc.subject mourning eng
dc.subject child's death eng
dc.title Zkušenost s úmrtím dítěte z pohledu matek a jejich potřeby ve vztahu ke zdravotníkům cze
dc.title.alternative Experience of a child's death from mothers' point of view and their needs in the relation with paramedic eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Kopecký, Michal
dc.date.accepted 2017-06-19
dc.description.abstract-translated The main goal of this thesis is to explain and describe the principals of communication between a nurse and a family, especially in the case of a child's death in healthcare. What should be avoided and should not be forgotten. The bachelor thesis is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part, I focus on defining concepts and family definitions, etic features of a nurse, communication, death, and the process of mourning. The research part deals with information gained from interviews and sent stories of surviving mothers. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36575
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně minus Hodnocení oponenta: dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jaký časový úsek bývá v době po úmrtí dítěte nejtěžší a následuje po něm vyrovnávání? 2. Jak jste myslela podkapitolu Sdělování špatných zpráv rodičům z hlediska kompetencí? 3. Jaké konkrétní věty povzbudily rodiče a které byly pro ně zarážející? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá cze
dc.identifier.stag 33355
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account