Problematika péče o dolní končetiny u diabetiků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Papršteinová, Markéta
dc.contributor.author Kalinová, Pavla
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:03:08Z
dc.date.available 2017-06-22T06:03:08Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68035
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou péče o dolní končetiny u diabetiků, a to zejména prevencí vzniku syndromu diabetické nohy. Teoretické část obsahuje informace o klasifikaci, patogenezi, diagnostice, léčbě a komplikacích onemocnění syndromu diabetické nohy. Dále jsou zde informace o prevenci tohoto syndromu a o podiatrických ambulancích. Výzkumná část popisuje kvantitativní výzkum metodou anonymního dotazníkového šetření u pacientů s diabetem mellitem. Cílem je zjistit spokojenost diabetiků s podávanými informacemi o prevenci vzniku diabetické nohy, dodržování prevence a povědomí o podiatrických ambulancích. Zjištěné výsledky ukázaly, že informovanost pacientů není ovlivněna dobou léčby. Naopak mírně je ovlivněna pohlavím a věkem pacientů. Výstupem bakalářské práce je vytvoření informační brožury. cze
dc.format 76 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject syndrom diabetické nohy cze
dc.subject prevence cze
dc.subject podiatrická ambulance cze
dc.subject the issue of lower limbs care in diabetics eng
dc.title Problematika péče o dolní končetiny u diabetiků cze
dc.title.alternative The issue of lower limbs care in diabetics eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Semencová, Vlastimila
dc.date.accepted 2017-06-19
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with a problems of lower limbs care in diabetics, especially in a prevention of diabetic foot syndrome. The theoretical part contains an information about the classification, pathogenesis, diagnosis, treatment and complications of diabetic foot syndrome. There is also an information regarding a prevention of this syndrome and podiatric ambulantions. The research part describes a quantitative study by the method of anonymous questionnaire survey of patients with diabetes mellitus. The aim is to find out a satisfaction of diabetics with provided information about the prevention of diabetic foot, compliance with prevention and awareness of the podiatric ambulantions. The results showed that patients' awareness was not affected by treatment time. On the contrary, it is slightly influenced by gender and age of patients. The output of this bachelor thesis is a creation of an information brochure. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36580
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: dobře Hodnocení oponenta: dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Na stránce 65, druhý odstavec uvádíte, že je v ČR málo lékařů, kteří by se mohli věnovat pacientům s rizikem onemocnění syndromem diabetické nohy. Z jakého zdroje jste tuto informaci čerpala? 2. Ve své BP uvádíte, že jednou z možností poučení diabetiků je rozdávání informačních letáků nebo brožur během návštěv diabetologa nebo praktického lékaře. Jakou další možnost ke zvýšení informovanosti diabetiků byste navrhla? 3. V závěru BP píšete, že přínosem práce je poukázání na nedostatečnou edukaci diabetiků. Jak by se daly výsledky Vašeho výzkumného šetření využít v praxi? Obhajoba bakalářské práce s prezentací dobrá cze
dc.identifier.stag 33309
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account