Porodní asistence u rodičky a novorozence mimo nemocniční zařízení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nykodýmová, Linda
dc.contributor.author Petterová, Michaela
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:03:06Z
dc.date.available 2017-06-22T06:03:06Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68031
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá porodem novorozence mimo nemocniční zařízení. Tyto výjezdy nejsou standardní situací. Teoretická část se zabývá těhotenstvím, porodem, rodičkou a novorozencem. Praktická část řeší problematiku a kazuistiky porodů mimo nemocniční zařízení. cze
dc.format 79 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject těhotenství cze
dc.subject rodička cze
dc.subject porod cze
dc.subject novorozenec cze
dc.subject nemocniční zařízení cze
dc.subject pregnancy eng
dc.subject woman in labour eng
dc.subject childbirth eng
dc.subject newborn eng
dc.subject hospital facility eng
dc.title Porodní asistence u rodičky a novorozence mimo nemocniční zařízení cze
dc.title.alternative Birth Assistence In Woman In Labour And Newborn Outside The Hospital eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Černohorská, Iveta
dc.date.accepted 2017-06-20
dc.description.abstract-translated My bachelor thesis deals with childbirth outsider the hospital facility. These treatments are not standart situation. My theoretical part deals with pregnancy, childbirth, woman in labour and newborn. Practical part solve issues of this topic and casuistry of childbirth outside the hospital facility. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36568
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: dobře Hodnocení oponenta: nevyhověl Doplňující otázky k obhajobě: žádné doplňující otázky Obhajoba bakalářské práce s prezentací dobrá cze
dc.identifier.stag 30761
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account