Znalosti elektrokardiografie u zdravotnických záchranářů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rusová, Jitka
dc.contributor.author Šimon, Matěj
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:02:59Z
dc.date.available 2017-06-22T06:02:59Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68026
dc.description.abstract Tato bakalářská práce zaměřena na problematiku elektrokardiografie (EKG) a zjišťuje znalosti zdravotnických záchranářů při čtení EKG záznamu. Teoretická část této práce je zaměřena na seznámení s EKG jako diagnostickou metodou a s vybranými patologickými stavy, jejich diagnostikou a základní léčbou v přednemocniční péči. Výzkumná část se věnuje analýze výsledků dotazníkového šetření. Toto dotazníkové šetření bylo realizováno ve dvou vybraných krajích a cílem bylo zjistit znalost zdravotnických záchranářů v oblasti elektrokardiografie. Výsledky jsou vyhodnoceny pomocí tabulek, schémat a grafů. cze
dc.format 110 s. (111 428 znaků)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject arytmie cze
dc.subject elektrokardiograf cze
dc.subject elektrokardiogram cze
dc.subject přednemocniční neodkladná péče cze
dc.subject záchranář cze
dc.subject arrhythmia eng
dc.subject electrocardiograph eng
dc.subject electrocardiogram eng
dc.subject paramedic eng
dc.subject prehospital emergency care eng
dc.title Znalosti elektrokardiografie u zdravotnických záchranářů cze
dc.title.alternative Knowledge of electrocardiography in paramedics eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Pospíchal, Jan
dc.date.accepted 2017-06-19
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on the issue of electrocardiography (ECG) and finds out the knowledge of paramedics when reading ECG records. The theoretical part of this thesis is focused on introducing of ECG as a diagnostic method and on selected pathological conditions, their diagnosis and basic treatment in prehospital care. The research part deals with an analysis of questionnaire investigation results. This questionnaire investigation has been realised in two chosen regions and the goal was to find out the knowledge of paramedics in electrocardiography. The results are evaluated using tables, schemes and charts. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotnický záchranář cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36607
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: velmi dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Proč nestačí k určení sinusového rytmu přítomnost vlny P? 2. Měli záchranáři s praxí delší 4 let lepší výsledky bez ohledu na kraj? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná cze
dc.identifier.stag 33479
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account