Dopady válečných misí na zdraví vojáků Armády České republiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Horáčková, Kateřina
dc.contributor.author Medek, Ondřej
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:02:56Z
dc.date.available 2017-06-22T06:02:56Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68020
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na zdravotní komplikace, které mohou nastat u vojákův průběhu nebo po návratu ze zahraničních operací. V teoretické části se práce věnuje historii zahraničních operací, přípravě vojenských jednotek z hlediska zdravotního zabezpečení a rizikům, která může zahraniční mise obnášet. Výzkumnou část tvoří kazuistiky tří vojáků se zkušenostmi z nasazení v zahraničí. Kazuistiky byly vytvořeny na základě rozhovorů a popisují zdravotní dopady zahraničních misí na zdraví vojáků. cze
dc.format 62 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject zahraniční operace cze
dc.subject vojáci cze
dc.subject zdraví cze
dc.subject armáda cze
dc.subject poranění cze
dc.subject rizika cze
dc.subject prevence cze
dc.subject war operations eng
dc.subject soldiers eng
dc.subject health eng
dc.subject army eng
dc.subject wound eng
dc.subject risk eng
dc.subject prevention eng
dc.title Dopady válečných misí na zdraví vojáků Armády České republiky cze
dc.title.alternative Health impact of war operations on the soldiers of the Army of the Czech Republic eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Hrstka, Zdeněk
dc.date.accepted 2017-06-21
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on health complications affecting soldiers during or after the return from long term military missions. In the theoretical part, the thesis deals with the history of large-scale operations and the preparation of military units in terms of a health risk assessment, which these missions may impose. The research part consists of case reports of three soldiers with experience from interventions abroad. These reports were created on the basis of interviews and describe the health impacts of foreign missions on the health of soldiers. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotnický záchranář cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36599
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře Hodnocení oponenta: dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jak si autor vysvětluje zjištěný fakt nízkého procenta psychických následků účasti v misi? 2. Čím jsou způsobeny sociální, nejčastěji rodinné problémy vojáka po návratu z vojenské mise? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá cze
dc.identifier.stag 33469
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account