Výjezdy záchranářů nelékařů ukončené ponecháním na místě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Holeková, Jindra
dc.contributor.author Kopecký, Petr
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:02:55Z
dc.date.available 2017-06-22T06:02:55Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68018
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá ponecháním pacientů na místě výjezdu nelékařskými zdravotnickými pracovníky. Zahrnuje poznatky o diagnózách, které se mohou vyskytovat u pacientů ponechaných na místě, kompetencích zdravotnických záchranářů, složkách zdravotnické záchranné služby a stavech, které vyžadují hospitalizaci. Informace byly získány komparací několika parametrů pomocí hodnotící tabulky v rámci dvou výjezdových stanic. cze
dc.format 48 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject zdravotnická záchranná služba cze
dc.subject zdravotnický záchranář cze
dc.subject výjezdové stanice cze
dc.subject diagnóza cze
dc.subject léčba cze
dc.subject výjezd cze
dc.subject pacient cze
dc.subject medical emergency system eng
dc.subject paramedic eng
dc.subject emergency station eng
dc.subject diagnosis eng
dc.subject treatment eng
dc.subject departure eng
dc.subject patient eng
dc.title Výjezdy záchranářů nelékařů ukončené ponecháním na místě cze
dc.title.alternative Departures of paramedics ended by leaving on the place eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Čumplová, Jana
dc.date.accepted 2017-06-21
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with leaving the patients at the place by non-medical healthcare workers. It includes findings of the diagnoses that may occur in patients left in the place, the competencies of paramedics, members of the medical rescue service, and states requiring hospitalization. The information was obtained by comparing several parameters using a rating chart within the two rescue service stations. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotnický záchranář cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36613
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jak a podle čeho jste si stanovil v teoretické části stavy, které mohou a nemusí být ukončené ponecháním pacienta na místě výjezdu? V které odborné literatuře nebo doporučení jsou tyto stavy uvedeny? Domníváte se, že např. hypertenze je stav, kdy můžou zdravotníci pacienta ponechat vždy na místě? 2. Které právní předpisy řeší právo pacienta na odmítnutí zdravotní péče neboli negativní revers? 3. Jakým způsobem by měl postupovat zdravotník, kterému pacient odmítá podepsat negativní revers a přitom požaduje zůstat na místě události? 4. V prezentaci výsledků práce uvádíte, že bylo ošetřeno a ponecháno na místě určité procento pacientů ve věkové kategorii 0 -10 let a 11 a 20 let. Jak byla tato situace řešena na místě události? Prosím, popište a zdůvodněte, jak se daná problematika řeší u nezletiletých pacientů. 5. Domníváte se, že podání 40% glukózy i.v. pro zaléčení stavu hypoglykemie a následné ponechání na místě je postačující? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá cze
dc.identifier.stag 33467
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account