Nestandardní pacienti v Přednemocniční Péči

Show simple item record

dc.contributor.advisor Holeková, Jindra
dc.contributor.author Černý, Vojtěch
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:02:53Z
dc.date.available 2017-06-22T06:02:53Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68014
dc.description.abstract Vybavení sanitních vozidel je založeno na tom, jak pravděpodobné je setkání se složek ZZS s určitými situacemi. Z důvodů omezeného prostoru ve vozech je ale není absolutní. Zákonem 372/2011 Sb. je stanoveno povinné vybavení vozidel Rychlé zdravotnické pomoci, Rychlé lékařské pomoci a vozů Rychlé lékařské pomoci fungujících v režimu randez-vous atp. Toto vybavení je následně konkretizováno jednotlivými poskytovateli PNP. Pomůcky jsou vybírány s ohledem na co možná nejširší možné využití, nicméně individuálnost každého z pacientů může způsobit, že je pomůcka k použití u toho či onoho konkrétního pacienta nevhodná a tím pádem je ztíženo, případně i znemožněno poskytnutí přednemocniční péče lege artis. Tato práce pojednává o situacích, potažmo typech pacientů, kteří v určitých specifických situacích představují problematickou skupinu, u které je použití dostupných pomůcek obtížné či nemožné. cze
dc.format 107 s. (99 798 zn.)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject přednemocniční péče cze
dc.subject nestandartní pacienti cze
dc.subject pomůcky v přednemocniční péči cze
dc.subject pre-hospital care eng
dc.subject non-standard patients eng
dc.subject instruments in pre-hospital care eng
dc.title Nestandardní pacienti v Přednemocniční Péči cze
dc.title.alternative Non-standard patients in pre-hospital care eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Nykodýmová, Linda
dc.date.accepted 2017-06-21
dc.description.abstract-translated The equipment of ambulances is based upon the probability of their crews meeting certain situations. Because the space within those is limited, the amount of equipment is too. The law 372/2011 specifies the compulsory equipment of ambulances and rendez-vous cars. This equipment is further more particularised by the individual providers of pre-hospital care. The instruments are being chosen to allow as wide a usage as possible, but the individuality of each and every patient may render those instruments useless to use on a particular patient because of its incompatibility which may make providing appropriate pre-hospital care according to the law harder of even impossible. This thesis discusses situations and types of patients who, in certain specific situations, represent a problematic group in which it is hard or even impossible to use the instruments at hand. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotnický záchranář cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36596
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře Hodnocení oponenta: výborně minus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Uveďte prosím vámi navrhnutou formu improvizované stabilizace krční páteře? 2. V čem spatřujete problematiku nevhodného transportování novorozenců? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná cze
dc.identifier.stag 33459
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account