Kombinovaná doprava silnice/železnice: Energetická náročnost, dopravní bezpečnost a životní prostředí

Show simple item record

dc.contributor.author Graja, Milan
dc.contributor.author Mojžíš, Vlastislav
dc.date.accessioned 2017-06-15T08:33:02Z
dc.date.available 2017-06-15T08:33:02Z
dc.date.issued 1996
dc.identifier.issn 1211-6610
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68001
dc.description.abstract Jsou vzájemně porovnávány v podstatě dva druhy dopravy: silniční doprava a kombinovaná doprava silnice/železnice v několika dalších variantách. Byla uplatněna hlediska: spotřeby energie (elektrická energie - pohonných hmot), ovlivňování životního prostředí (zejména hluk a emise způsobené dopravní činností), bezpečnost dopravy (četnost a důsledky dopravních nehod). Energetická náročnost (spotřeba primární energie) činí v případě kombinované dopravy silnice/železnice pouze 75 % oproti přímé silniční přepravě u vnitrostátní přepravy a dokonce jen 66 % u mezistátní přepravy. Hlavním přínosem je ale demonstrovaný komplexní přístup k porovnáváni energetické náročnosti různých přepravních systémů. Kombinovaná doprava silnice/železnice též méně negativně ovlivňuje životní prostředí a je o mnoho bezpečnější. cze
dc.format p. 185-200
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.relation.ispartof Scientific papers of the University of Pardubice. Series B, Jan Perner Transport Faculty. 2 (1996)
dc.rights open access
dc.title Kombinovaná doprava silnice/železnice: Energetická náročnost, dopravní bezpečnost a životní prostředí cze
dc.title.alternative Combined road/railway conveyance: Pover demands, safety of traffic and living environment eng
dc.title.alternative Kombinierter Verkehr Strasse/Eisenbahn: Energetikaufwendigkeit, Transportsicherheit und Umwelt ger
dc.type Article cze
dc.description.abstract-translated Two types of transportation are mutually compared: road transport and combined road/railway transport in several further variants. The main aspects applied in the paper are: power consumption ( electrical energy - fuels), influencing the living environment (especially the traffic noise and emissions due to traffic), safety of traffic (rate and consequences of traffic accidents). Power demands (consumption of primary energy) amount in the case of combined road/railway transport only to 75% in comparison with road transport for domestic conveyance and even only 66% for interstate conveyance. The main acquisition is certainly demonstration of complex approach to collation of power demands for different systems of conveyance. Combined road/railway transport is also less negatively affecting the living environment and from safety point of view is much more favourable, too. eng
dc.description.abstract-translated lm Grunde werden zwei Arten des Transports vergleicht: der Strassenverkehr und der kombinierte Verkehr Strasse/Eisenbahn in einigen weiteren Varianten. Als Schwerpunkte wurden gewält: der Energieverbrauch (elektrische Energie - Kraftstoff), das Beeinflussen der Umwelt (besonders durch Lärm und Emission mit der Transportaktivität verursachtet), Verkehrssicherheit (Häufigkeit und Transportunfallauswirkungen). Die Energetikaufwendigkeit (Aufwand der primäre Energie) beträgt im Fall des kombinierten Verkehrs Strasse/Eisenbahn allein 75 % gegenüber durgehenden Strassentransport innerhalb des Staates und notabene nur 66 % am zwischenstaatlichen Transport. Das Hauptergebnis ist aber der demonstrierte komplexe Eingang zum Vergleich der Energetikaufwendigkeit unterschiedlicher Transportsysteme. Der Kombinierte Verkehr Strasse/Eisenbahn beeinflusst auch weniger negativ die Umwelt und ist weithin sicherer. ger
dc.peerreviewed yes
dc.publicationstatus published


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account