Expertní systém pevného přechodu vozů na síti ČD

Show simple item record

dc.contributor.author Greiner, Karel
dc.date.accessioned 2017-06-14T09:05:22Z
dc.date.available 2017-06-14T09:05:22Z
dc.date.issued 1996
dc.identifier.issn 1211-6610
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67998
dc.description.abstract Jedním z prostředků zkvalitnění železniční nákladní přepravy je zkrátit a garantovat dobu dodání zboží. V oblasti návrhu plánu vlakotvorby je možné např. určit skupinu nákladních vlaků, které budou dodržovat jízdní řád a minimalizovat přechody vozů mezi těmito vlaky. K tomuto účelu byl vyvinut program PEPŘ - Expertní systém pevného přechodu vozů na síti Českých drah, který ve své první verzi umožňuje automaticky vybrat zadaný počet odlivů z vybraných relací, které budou dodržovat jízdní řád tak, aby se minimalizovala doba přechodu vozů mezi vybranými odlivy v celosíťovém pojetí. Časové polohy tras vlaků a plán vlakotvorby zůstává v této verzi neměnný. Program PEPŘ byl vyvinut v prostředí Borland C++ a je spustitelný v MS Windows verze 3.1 a vyšší. Jeho vývoj nadále pokračuje. cze
dc.format p. 165-172
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.relation.ispartof Scientific papers of the University of Pardubice. Series B, Jan Perner Transport Faculty. 2 (1996)
dc.rights open access
dc.title Expertní systém pevného přechodu vozů na síti ČD cze
dc.title.alternative Expert system of fixed passing the wagons on the Czech railway network eng
dc.title.alternative Expertsystem des Stabilwagenübergangs auf dem Eisenbahnnetze der ČD (Tschechischen Bahnen) ger
dc.type Article cze
dc.description.abstract-translated One of the means of increasing the quality of service provided by railway goods transport there is shortening of delivery time and guarantee of delivery terms. In the area of forming plan of goods trains there is for example possible to appoint a group of goods trains keeping their timetable and minimizing the passing wagons between them. For this reason a programme PEPŘ was developed. It is an expert system of fixed passing the wagons in the Czech Railway Network. This system allows in the first phase automatically choose the determined number of outflows from a set of chosen relations, keeping the time table so that the time of passage between the chosen outflows in the whole network context is minimized. The time positions of trains and forming plan of goods trains remain in this version unchangeable. The programme PEPŘ was developed in the frame of Borland C++ and can be run under MS Windows version 3.1 or upper ones. The programme is continuously developing. eng
dc.description.abstract-translated Eine Qualitätsverbesserungsweise des Eisebahnqütertransport ist die Verkürzunq und die Garantie der Warenlieferungsfrist. lm Vorschlag des Zugbildungsplans z. B. Güterzügegruppen mit festplanmässiger Fahrzeit und Zugübergangsminimalisierung können bestimmt werden. Zu diesem Zwecke war das Programm PEPŘ = Expertsystem des Stabilwagenübergangs auf dem Eisenbahnnetze der ČD entwickelt. Dieses Programm in seiner ersten Version errnöqlicht automatisch bestimmte ausgewählte Ablastrelationen mit festplanmässiger Fahrzeit und minimal Zugübergangszeit. Diese Applikation auf das ganze Eisenbahnnetz ist möglich. Der Zugbilddungsplan und die Zeitzugpositionen bleiben ohne Änderungen. Oas Programm PEPŘ wurde in Borland C++ Milieu entwickelt und ist in MS Windows Version 3.1 und höher brauchbar. Seine Entwicklung wird fortgesetzt. ger
dc.peerreviewed yes
dc.publicationstatus published


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account