Návrh a optimalizace bateriového systému pro kolejové vozidlo

Show simple item record

dc.contributor.author Sadílek, Ondřej
dc.date.accessioned 2017-05-15T09:40:09Z
dc.date.available 2017-05-15T09:40:09Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-01-13
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67888
dc.description.abstract Disertační práce se zabývá problematikou akumulátorově napájených kolejových vozidel. Práce obsahuje několik částí. První část je zaměřena na teoretické přiblížení problematiky samotných akumulátorů energie, jejich provozní vlastnosti, výhody a nevýhody v souvislosti s dopravní technikou. Dále práce obsahuje rozbor obvodových modelů článků včetně určení nejvhodnějšího v souvislosti s dostatečnou přesností a únosnou složitostí parametrizace. Další části pak popisují proces parametrizace zvoleného modelu na základě experimentálně zjištěných dat a optimální metodiky. Poslední část se zabývá vytvořením simulačního modelu, validací jeho přesnosti s daty naměřenými na reálném vozidle a možnostmi uplatnění pro rozvoj vědní disciplíny a praxe. cze
dc.format 150 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject akumulátory cze
dc.subject železniční vozidla cze
dc.subject akumulátorové systémy cze
dc.subject BMS cze
dc.subject simulační modely cze
dc.subject accumulators eng
dc.subject railway vehicles eng
dc.subject accumulator systems eng
dc.subject battery management systems eng
dc.subject simulations models eng
dc.title Návrh a optimalizace bateriového systému pro kolejové vozidlo cze
dc.title.alternative The proposal and optimization of the railway vehicle battery system eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Jandura, Pavel
dc.contributor.referee Lettl, Jiří
dc.contributor.referee Strádal, Oktavián
dc.date.accepted 2017-03-15
dc.description.abstract-translated Dissertation deals with battery powered vehicles. The thesis contains several parts. The first part focuses on the theoretical approach the issue of battery cells, their operational characteristics, advantages and disadvantages in relation to transport equipment. The work includes analysis of circuit models of cells including determining the most appropriate in the context of sufficient accuracy and easy parameterization. Another section describes the parameterization process model chosen on the basis of experimental data and optimal methods. The last part deals with the creation of a simulation model, validating the accuracy of the data measured on a real vehicle and opportunities for the development of the discipline and practice. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní prostředky a infrastruktura: Elektrotechnika cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36808
dc.thesis.degree-program Technika a technologie v dopravě a spojích cze
dc.identifier.stag 33173
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account