Vliv marihuany na chápání světa, života a jeho hodnot

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jetmarová, Jana
dc.contributor.author Řehák, Vít
dc.date.accessioned 2017-05-15T09:16:54Z
dc.date.available 2017-05-15T09:16:54Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2016-11-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67876
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá vlivem pravidelného užívání marihuany na chápání světa, života a jeho hodnot. Je založena na terénním výzkumu, který autor provedl mezi pravidelnými a dlouhodobými uživateli marihuany. Dále se pokouší objasnit motivaci k užívání této látky, nastínit životní postoje i názory pravidelných uživatelů. Na fenomén marihuany nahlíží z mnoha stran a poukazuje na individuální i společností propagované názory a stanoviska. Zamýšlí se nad bohatou společnou historií člověka a marihuany od hlubokého pozitivního významu ve východních náboženstvích po mnohdy stereotypní názory západních společností. cze
dc.format 59 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject marihuana cze
dc.subject uživatelé cze
dc.subject psychoaktivní látky cze
dc.subject součást života cze
dc.subject vědomí a podvědomí cze
dc.subject změněné vědomí cze
dc.subject životní hodnoty cze
dc.subject postoje cze
dc.subject marijuana eng
dc.subject users eng
dc.subject psychoactive substances eng
dc.subject part of life eng
dc.subject conscious and subconscious eng
dc.subject altered consciousness eng
dc.subject life values eng
dc.subject attitudes eng
dc.title Vliv marihuany na chápání světa, života a jeho hodnot cze
dc.title.alternative The effect of marijuana use on the perception of the world, life and its values eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Šavelková, Lívia
dc.date.accepted 2017-02-01
dc.description.abstract-translated The Bachelor thesis examines the effect of periodically marijuana use on the perception of the world, life and its values. It is based on field work that author realized between periodic and long-term users. It also aims to clarify the motivation to use this substance, outline the attitudes and opinions of periodic users. The phenomenon of marijuana is viewed from many sides and shows the individual and the society promoted views and opinions. It considers a rich common history of man and marijuana from deep positive meaning in Eastern religions to often stereotypical views of Western societies. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D35673
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.identifier.stag 30923
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account