British Epic Theatre and the Influence of Bertolt Brecht on British Drama

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisor Kalavská, Petra
dc.contributor.author Činovcová, Taťána
dc.date.accessioned 2017-05-15T09:16:40Z
dc.date.available 2017-05-15T09:16:40Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2016-11-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67865
dc.description.abstract The bachelor thesis focuses on the topic of British Epic Theatre. It introduces the life of Bertolt Brecht, the establishment of his theatrical group Berliner Ensemble, and continues to trace Brecht's theories and practices in the works of various British playwrights. The thesis attempts to pinpoint the various ways in which the Epic Theatre movement adapted in Britain. The paper further includes the analysis of Serjeant Musgrave's Dance by John Arden and The Cheviot, the Stag and the Black, Black Oil by John McGrath. The analysis considers the plot, characters, staging and music, and attempts to find traces of Brecht's legacy in them. eng
dc.format 53 s. (cca 19 000 slov)
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject Bertolt Brecht cze
dc.subject Berlínský soubor cze
dc.subject Britské Epické divadlo cze
dc.subject Tanec Seržanta Musgravea cze
dc.subject Ovce cze
dc.subject Jeleni a Černočerná Ropa cze
dc.subject Bertolt Brecht eng
dc.subject Berliner Ensemble eng
dc.subject British Epic Theatre eng
dc.subject Serjeant Musgrave's Dance eng
dc.subject The Cheviot eng
dc.subject the Stag and the Black eng
dc.subject Black Oil eng
dc.title British Epic Theatre and the Influence of Bertolt Brecht on British Drama eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Kleprlík, Michal
dc.date.accepted 2017-02-06
dc.description.abstract-translated Předložená bakalářská práce je zaměřena na problematiku Britského Epického divadla. V první části práce je představen život Bertolta Brechta, založení jeho Berlínského souboru a dále práce popisuje znaky Brechtovi teorie a praxe v dílech různých Britských dramatiků. Cílem této práce je poukázat na různé způsoby, kterými se Epické divadlo adaptovalo v Británii. Analytická část práce zahrnuje rozbor díla Tanec Seržanta Musgravea od Johna Ardena a Ovce, Jeleni a Černočerná Ropa Johna McGratha. Analýza těchto děl se soustředí převážně na děj, postavy, inscenaci a hudbu, vše v zájmu najít stopy Brechtova odkazu. cze
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro odbornou praxi cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D35591
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.identifier.stag 25460


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet