Východočeské panství Zdechovice v berním rejstříku z roku 1620 v kontextu majetko-právního vývoje tohoto dominia v letech 1607-1641

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.author Vorel, Petr cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T11:25:18Z
dc.date.available 2017-05-11T11:25:18Z
dc.date.issued 2016 cze
dc.identifier.issn 1213-1733 cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67782
dc.description.abstract Autor ve svém příspěvku upozorňuje na nelogičnost v berním rejstříku Království českého z roku 1620, ve kterém v záznamech pro Chrudimský kraj zdánlivě není uvedeno panství Zdechovice. Ve skutečnosti však tento rejstřík obsahuje jména tří dosud blíže neidentifikovaných osob, které se v době krátce před rokem 1620 vystřídaly v držbě nebo správě tohoto panství. Údaje pro panství Zdechovice jsou tak v edici berního rejstříku z roku 1620 uvedeny mylně třikrát, jako by šlo o tři různá stejně velká dominia. Tato chyba podstatným způsobem zkresluje statistické údaje o rozsahu šlechtické držby v oblasti východních Čech. K prokázání výše zmíněného zjištění provedl autor rozsáhlou analýzu původních archívních pramenů, na jejichž základě rekonstruoval přesnou následnost majetko-právních vztahů v rámci šlechtické rodiny Tluksů Vrábských z Vrábí, kterým patřilo panství Zdechovice v letech 1585-1641. cze
dc.format p. 117-175 cze
dc.language.iso cze cze
dc.relation.ispartof Východočeský sborník historický, volume 2016, issue: 29 cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Království české cze
dc.subject berní rejstřík cze
dc.subject 1620 cze
dc.subject panství Zdechovice cze
dc.subject 1607-1641 cze
dc.subject Tluksa Vrábský z Vrábí cze
dc.subject Kingdom of Bohemia eng
dc.subject Revenue register of 1620 eng
dc.subject Zdechovice Estate eng
dc.subject 1607-1641 eng
dc.subject Tluksa Vrábský of Vrábí family eng
dc.title Východočeské panství Zdechovice v berním rejstříku z roku 1620 v kontextu majetko-právního vývoje tohoto dominia v letech 1607-1641 cze
dc.title.alternative East Bohemia estate of Zdechovice in the Revenue register of 1620 in context of proprietary and legal development of this dominium between 1607 and 1641 eng
dc.type article cze
dc.description.abstract-translated The author notifies of the lack of logic in the fiscal register of the Czech Kingdom of 1620 in which the Zdechovice Estate is seemingly not listed in the Chrudim Region records. In fact, the register contains names of three unidentified persons who took turns in holding and administration of the Estate shortly before 1620. Data about the Zdechovice Estate in the records of 1620 were three times mentioned, as if three dominions were in question. This mistake substantially distorts the statistics about the scope of aristocratic possession in East Bohemia. To prove the above indicated finding, the author carried out a major analysis of the original archive resources followed by an accurate reconstruction of proprietary and legal relations within aristocratic family of Tluksa-Vrábský of Vrábí who held the Zdechovice Estate between 1585 and 1641. eng
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus published version cze
dc.identifier.obd 39878671 cze


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet