Dluhy a zadlužení poddanského obyvatelstva na příkladu městeček pardubického panství v 16. a 17. století

Show simple item record

dc.contributor.author Siglová, Tereza cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T11:22:30Z
dc.date.available 2017-05-11T11:22:30Z
dc.date.issued 2016 cze
dc.identifier.issn 1211-8184 cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67743
dc.description.abstract Studie se zabývá dluhy a pohledávkami obyvatel tří městeček pardubického panství zachycených v sirotčích knihách z druhé poloviny 16. a ze 17. století. Autorka si všímá intenzity úvěrových vztahů, účelu vzniků dluhů a podrobněji sleduje věřitele a dlužníky podle bydliště. V závěru se snaží určit proměny zatížení usedlostí běžnými dluhy. cze
dc.format p. 35-50 cze
dc.language.iso cze cze
dc.relation.ispartof Východočeské listy historické, volume 35, issue: 2 cze
dc.rights open access cze
dc.subject zadlužení cze
dc.subject pardubické panství cze
dc.subject 16. století cze
dc.subject 17. století cze
dc.subject úvěr cze
dc.subject sirotčí knihy cze
dc.subject dluhy cze
dc.subject debt eng
dc.subject Pardubice Manor eng
dc.subject 16th Century eng
dc.subject 17th Century eng
dc.subject loan eng
dc.subject orphan books eng
dc.subject debts eng
dc.title Dluhy a zadlužení poddanského obyvatelstva na příkladu městeček pardubického panství v 16. a 17. století cze
dc.title.alternative Debts and debt levels of the peasant population on the example of small towns of the Pardubice Manor in 16th and 17th century eng
dc.type article cze
dc.description.abstract-translated The study deals with the pfenomenon of debts and claims of residents of three small towns in Pardubice Manor, that were recorded in the orphan books from the late 16th and 17th centuries. The author describes the intensity of credit relations, the purpose of acquiring debt and further pursued the creditors and debtors by the pleace of their residence. The text attempts to determine the changes of the load of the homesteads by the ordinary debts. eng
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus published version cze
dc.relation.publisherversion https://portal.ff.uhk.cz/historie/obsah-vlh-184.html
dc.project.ID GP13-14506P/Úvěr a zadlužení obyvatel městeček pardubického panství v 16. a 17. století cze
dc.identifier.obd 39878423 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account