How Can Public Influence Zoning Plans to Protect Environment? – Case of the Czech Republic and Indirect Effect of EU Law.

Show simple item record

dc.contributor.author Janderová, Jana cze
dc.contributor.author Gyamfi, Solomon cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T11:20:10Z
dc.date.available 2017-05-11T11:20:10Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.issn 2367-8941 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67710
dc.description.abstract This paper aims to introduce legal possibilities of associations in the Czech Republic to influence adoption of zoning plans and to use legal remedies against the already adopted zoning plans. Czech courts did not allow associations to file actions against zoning plans till recent shift in the case law of the Constitutional Court. The paper analyses the reasons for this shift and finds a significant influence of EU law. Further, the paper seeks conditions laid down by recent case law of administrative courts, under which associations and representative of the public are entitled to lodge actions to repeal the zoning plan or part thereof. It aims to define further conditions. Positive effect of international law, namely the Aarhus Convention, enhancing change in the interpretation of Czech legal acts was found. It can be summoned that the position of associations, which promote environmental protection in the Czech Republic, is comparable to European standards. eng
dc.format p. 326-333 eng
dc.language.iso eng eng
dc.relation.ispartof International Journal of Environmental Science, volume 1, issue: 1 eng
dc.rights open access eng
dc.subject Zoning plan eng
dc.subject Aarhus Convention eng
dc.subject associations eng
dc.subject administrative action eng
dc.subject representative of the public eng
dc.subject indirect effect eng
dc.subject Územní plán cze
dc.subject Aarhuská úmluva cze
dc.subject spolek cze
dc.subject správní žaloba cze
dc.subject zástupce veřejnosti cze
dc.subject nepřímý účinek cze
dc.title How Can Public Influence Zoning Plans to Protect Environment? – Case of the Czech Republic and Indirect Effect of EU Law. eng
dc.title.alternative Jak může veřejnost ovlivnit územní plány, aby chránila životní prostředí? - Případ České republiky a nepřímý účinek unijního práva. cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Cílem příspěvku je představit zákonné možnosti spolků v České republice ovlivnit přijetí územních plánů a využít opravné prostředky proti již přijatým územním plánům. Donedávna České soudy nepřipouštěly aktivní žalobní legitimaci spolků u návrhů na zrušení územních plánů, dokud nedošlo k posunu v judikatuře Ústavního soudu. Příspěvek analyzuje příčiny tohoto posunu a shledává významný vliv práva EU. Dále příspěvek analyzuje podmínky stanovené nedávnou judikaturou správních soudů, které spolky a zástupce veřejnosti musí splnit, aby byli aktivně legitimováni k podání návrhu na zrušení územního plánu nebo jeho části. Cílem článku je definovat další podmínky. Byl zjištěn pozitivní vliv mezinárodního práva, zejména Aarhuské úmluvy, jež přispěla ke změně interpretace českých právních předpisů. Článek dospívá k závěru, že postavení spolků, které podporují ochranu životního prostředí v České republice, je srovnatelné s evropskými standardy. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published version eng
dc.relation.publisherversion http://www.iaras.org/iaras/filedownloads/ijes/2016/008-0049.pdf
dc.project.ID SGS_2016_023/Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru eng
dc.identifier.obd 39878172 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account