Analysis of engine oils using modern methods of tribotechnical diagnostics

Show simple item record

dc.contributor.author Hurtová, Ivana cze
dc.contributor.author Sejkorová, Marie cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T11:19:35Z
dc.date.available 2017-05-11T11:19:35Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.issn 1801-674X eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67702
dc.description.abstract The tribotechnical diagnostics (TTD) use lubricants as media thet help obtain information about processes and changes in the systems thet they lubricate. The methods TTD are used to determine optimum regular interval for oil exchange. The paper deals with possibilities of using modern instrumental methods in particular: infrared spectrometry with Fourier transformation (FTIR spectrometry), atomic emission spectrometry (AES) and analysis on particle counters for optimalization of change interval of engine oil. eng
dc.format p. 47-53 eng
dc.language.iso eng eng
dc.relation.ispartof Perner´s Contacts, volume 11, issue: 4 eng
dc.rights open access eng
dc.subject tribotechnical diagnostics eng
dc.subject analysis eng
dc.subject engine oils eng
dc.subject lubricant eng
dc.subject FTIR spectrometry eng
dc.subject atomic emission spectrometry eng
dc.subject particle counters eng
dc.subject tribotechnická diagnostika cze
dc.subject analýza cze
dc.subject motorový olej cze
dc.subject mazivo cze
dc.subject FTIR spektrometrie cze
dc.subject atomová emisní spektrometrie cze
dc.subject čítač částic cze
dc.title Analysis of engine oils using modern methods of tribotechnical diagnostics eng
dc.title.alternative Analýza motorového oleje moderními metodami tribotechnické diagnostiky cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Tribotechnická diagnostika (TTD) používá maziva jako média, pomocí kterého lze získat informace o procesech a změnách v systémech, v nichž je aplikováno. Metody TTD se používají k určení optimálního výměnného intervalu oleje. Příspěvek se zabývá možnostmi využití moderních instrumentálních metod, a to zejména: infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací (FTIR spektrometrie), atomová emisní spektrometrie (AES) a analýzy pomocí čítačů částic pro optimalizaci výměnného intervalu motorového oleje. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published version eng
dc.relation.publisherversion http://pernerscontacts.upce.cz/45_2016/Hurtova.pdf
dc.identifier.obd 39878078 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account