Faecal immunochemical screening tests for colorectal cancer: a single-centre case study from the Czech Republic

Show simple item record

dc.contributor.author Pospíchal, Jan cze
dc.contributor.author Blanař, Vít cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T11:18:56Z
dc.date.available 2017-05-11T11:18:56Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.issn 2312-5705 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67693
dc.description.abstract The goal of this study is to describe the temporary state of faecal occult blood screening in the Czech Republic. Qualitative and quantitative methods of faecal immunochemical testing for haemoglobin were compared and evaluated retrospectively for a period of four years. Screening was actively offered to asymptomatic individuals within their preventive check-ups, starting at the age of 50. Two types of faecal immunochemical tests were used for screening: a qualitative and a quantitative method. Any positive tests detected during screening were followed up by a total colonoscopy. The research sample contained 454 persons; 191 individuals (42.07%) were tested using the qualitative method and 263 individuals (57.83%) were tested through the quantitative method. The qualitative test’s specificity for our sample was 75.84%. Better results were yielded by the quantitative test, where the specificity of the sample reached 94.69%. The latter represented an improvement in faecal occult blood test (FOBT) screening in the Czech Republic that can result in more frequent detection of the disease and a lower mortality rate. Occult blood test screening is ideal for the successful prevention of colorectal cancer (CRC) developing from polyps. eng
dc.format p. 46-51 eng
dc.language.iso eng eng
dc.relation.ispartof Malta Journal of Health Sciences, volume 3, issue: 2 eng
dc.rights open access eng
dc.subject Colorectal cancer (CRC), faecal immunochemical tests for haemoglobin (FIT), faecal occult blood test (FOBT), prevention, screening eng
dc.subject kolorektální karcinom, prevence, screening, FIT, FOBT cze
dc.title Faecal immunochemical screening tests for colorectal cancer: a single-centre case study from the Czech Republic eng
dc.title.alternative Imunochemické testy na přítomnost krve ve stolici: monocentrická studie z České Republiky cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Základním cílem tohoto výzkumu je zhodnotit současný stav screeningu okultního krvácení ve stolici v České republice a ukázat více signifikantní screeningový nástroj pro praktického lékaře. Výzkum je hodnocen retrospektivně za dobu posledních 4 let. Screeningové vyšetřování bylo aktivně nabízeno bezpříznakovým jedincům v rámci preventivních prohlídek od věku 50 let. Pro screening byly použity testy pro kvantitativní a kvalitativní hodnocení Fecal Occult Blood Test. Pacientům s pozitivními výsledky tesu byla dále provedena totální kolonoskopie. Výzkumný soubor je 454 osob. Část souboru 191 (42,07 %) byla testována kvalitativní metodou a část 263 (57,83 %) kvantitativní metodou. Specificita testu kvalitativního testu byla v našem výzkumném vzorku 75,84 %. Lepších hodnot dosáhla kvantitativní metoda, jejíž specificita je 94,69 %. Zdokonalení screeningu okultního krvácení v České republice vedlo k časnějšímu záchytu onemocnění a ke snížení mortality. Screening okultního krvácení je ideální k prevenci vzniku kolorektálního karcinomu pro jeho dlouhý vývoj ze střevního polypu. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published version eng
dc.relation.publisherversion https://www.um.edu.mt/__data/assets/pdf_file/0006/296826/PospichalandBlanar.pdf
dc.identifier.obd 39877979 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account