Lidské zdroje v dynamickém modelu muzea

Show simple item record

dc.contributor.author Sobotka, Martin cze
dc.contributor.author Půček, Milan Jan cze
dc.contributor.author Šimčík, Antonín cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T11:18:37Z
dc.date.available 2017-05-11T11:18:37Z
dc.date.issued 2016 cze
dc.identifier.issn 1805-3246 cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67689
dc.description.abstract Významnou součástí každé organizace veřejného i soukromého sektoru jsou lidé, které nelze chápat pouze jako jeden ze zdrojů pro danou organizaci, ale je potřebné na ně nahlížet jako na faktor, který se podílí na úspěchu celé organizace. Článek se zabývá otázkou, jaké místo zaujímají lidské zdroje v organizaci typu muzeum. Jako nástroj zkoumání těchto zdrojů využívá pohledu systémové dynamiky, na jejímž základě je vytvořen model, který umožňuje zkoumat organizaci jako systém vzájemně propojených a na sebe reagujících prvků. Tento dynamický model tak umožňuje odkrývat strukturní vzorce v systému muzea a pomáhá řešit otázku, jak účinně lidské zdroje využívat pro posílení všech hlavních funkcí muzea, tedy funkce paměťové, didaktické i zážitkové. cze
dc.format p. 79-88 cze
dc.language.iso cze cze
dc.relation.ispartof Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, volume 2016, issue: 4 cze
dc.rights open access cze
dc.subject muzeum cze
dc.subject systémová dynamika cze
dc.subject řízení lidských zdrojů cze
dc.subject kvalita veřejně prospěšných služeb cze
dc.subject museum eng
dc.subject system dynamics eng
dc.subject human resource management eng
dc.subject quality of utilities eng
dc.title Lidské zdroje v dynamickém modelu muzea cze
dc.title.alternative Human Resoures in Dynamics Model of Museum eng
dc.type article cze
dc.description.abstract-translated The people are the crucial component of every organization of public or private sector. They are not only the one of the sources for the organization, but it is important to see them as the factor which participates on the success of the organization. The article deals with the question what position have the people in the organization as the museum. The system dynamics is used as the tool for research of this source in the article. The discipline of system dynamics helps us to create the model which enables to search the organization as the system of interconnected and reacted elements to each other. This dynamical model helps us to uncover the structural patterns in the system of the museum and helps to solve the question what is the efficient way for usage of the human resources for the strengthening the all of the main functions of museum – we mean the memory, didactic and entertainment functions. eng
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus published version cze
dc.relation.publisherversion http://www.regionalnirozvoj.eu/sites/regionalnirozvoj.eu/files/2016_04_cele_cislo.pdf
dc.identifier.obd 39877965 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account