Využití systémové dynamiky v oblasti kultury - příklad muzeí

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.author Sobotka, Martin cze
dc.contributor.author Půček, Milan Jan cze
dc.contributor.author Houdek, Jiří cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T11:18:32Z
dc.date.available 2017-05-11T11:18:32Z
dc.date.issued 2015 cze
dc.identifier.issn 0862-8483 cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67688
dc.description.abstract Místní nebo ústřední vláda je zřizovatelem přibližně 80 % všech muzeí. Pokud vezmeme v úvahu, že celá veřejná správa je pod velkým tlakem, který souvisí se snižováním disponibilních prostředků v rozpočtu. Tento fiskální stres se poté přesouvá na kulturní instituci (tedy i muzeum). To je potom důvodem, proč je velmi důležité hledat nástroje, které pomohou s optimalizací aktivit těchto institucí. Systémová dynamika je jedním z možných nástrojů pro tuto optimalizaci aktivit muzea, pro hledání racionálních úspor nebo zlepšování vlastních aktivit. V článku se vychází z přístupů teorie veřejné ekonomiky (zejména tedy teorie New Public Managementu). cze
dc.format p. 7-18 cze
dc.language.iso cze cze
dc.relation.ispartof Prameny a studie, volume 57, issue: neuvedeno cze
dc.rights open access cze
dc.subject kulturní instituce cze
dc.subject muzeum cze
dc.subject New Public Management cze
dc.subject systémová dynamika cze
dc.subject Culture institutions eng
dc.subject museum eng
dc.subject New Public Management eng
dc.subject system dynamics eng
dc.title Využití systémové dynamiky v oblasti kultury - příklad muzeí cze
dc.title.alternative The Usage of System Dynamics in Area of Culture - Example of Museum eng
dc.type article cze
dc.description.abstract-translated The local or central government establishes almost 80 % of museums. If we take into account that the whole public administration is under large pressure in terms of reduction of the budgetary expenditures, this stress turns out to cultural institutions and museums as well. This is the reason why is very important to look for the tools which can help us to optimize the activities of these institutions. The system dynamics is one of the possible tools for optimization of activities of the museum, for searching the rational savings or improving the activities. We come from the theory of public economics (especially theory of New Public Management) by the processing this article. eng
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus postprint cze
dc.relation.publisherversion http://nzm.cz/multimedia/uploads/2016/01/PaS_57.pdf
dc.identifier.obd 39877964 cze


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet