Efficacy and safety of abobotulinumtoxinA liquid formulation in cervical dystonia: A randomized-controlled trial.

Show simple item record

dc.contributor.author Poewe, W cze
dc.contributor.author Burbaud, P cze
dc.contributor.author Castelnovo, G cze
dc.contributor.author Jost, WH cze
dc.contributor.author Ceballos-Baumann, AO cze
dc.contributor.author Banach, M cze
dc.contributor.author Potulska-Chromik, A cze
dc.contributor.author Ferreira, JJ cze
dc.contributor.author Bihari, K cze
dc.contributor.author Ehler, Edvard cze
dc.contributor.author Bares, M cze
dc.contributor.author Dzyak, LA cze
dc.contributor.author Belova, AN cze
dc.contributor.author Pham, E cze
dc.contributor.author Liu, WJ cze
dc.contributor.author Picaut, P cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T11:17:39Z
dc.date.available 2017-05-11T11:17:39Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.issn 0885-3185 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67676
dc.description.abstract Approved botulinum toxin A products require reconstitution. AbobotulinumtoxinA solution for injection is a ready-to-use liquid formulation of abobotulinumtoxinA. The objective of this study was to demonstrate the superior efficacy of abobotulinumtoxinA solution for injection to placebo and to test the noninferior efficacy of abobotulinumtoxinA solution for injection versus abobotulinumtoxinA (dry formulation) in cervical dystonia. At week 4, both products were superior to placebo (Toronto Western Spasmodic Torticollis Rating Scale total score least square mean decrease from baseline, abobotulinumtoxinA solution for injection 500 U -12.5, abobotulinumtoxinA 500 U -14.0, placebo -3.9; P < .0001 vs placebo). The noninferiority limit of 3 points in the Toronto Western Spasmodic Torticollis Rating Scale total score at week 4 was not met for abobotulinumtoxinA solution for injection versus abobotulinumtoxinA. Toronto Western Spasmodic Torticollis Rating Scale total score reductions were maintained for up to 4 cycles of abobotulinumtoxinA solution for injection open-label follow-up treatment. Safety profiles of abobotulinumtoxinA solution for injection and abobotulinumtoxinA were similar, with dysphagia and injection-site pain the most frequent drug-related adverse events. Although the predefined noninferiority criterion was not met, abobotulinumtoxinA solution for injection was similarly effective to freeze-dried abobotulinumtoxinA in reducing Toronto Western Spasmodic Torticollis Rating Scale total scores with a similar safety profile. AbobotulinumtoxinA solution for injection efficacy was maintained with chronic open-label treatment, and this novel formulation may add convenience as well as dosing accuracy to treatment with abobotulinumtoxinA. eng
dc.format p. 1649–1657 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Wiley-Blackwell eng
dc.relation.ispartof Movement Disorders, volume 31, issue: 11 eng
dc.rights práce není přístupná eng
dc.subject Toronto Western Spasmodic Torticollis Rating Scale eng
dc.subject abobotulinumtoxinA solution for injection eng
dc.subject cervical dystonia eng
dc.subject Toronto Western Spasmodic Torticollis Rating Scale) skóre cze
dc.subject abobotulinumtoxin A v tekuté formě cze
dc.subject cervikální dystonie cze
dc.title Efficacy and safety of abobotulinumtoxinA liquid formulation in cervical dystonia: A randomized-controlled trial. eng
dc.title.alternative Účinnost a bezpečnost abobotulinumtoxinu A v tekuté formě u cervikální dystonie: randomizovaná, kontrolovaná studie. cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Pozadí: Již schválené produkty botulotoxinu A vyžadují rekonstituci. Tekutý abobotulotoxin A je již připraven k přímému použití. Cíle: Cílem této studie byl průkaz vyšší efektivity tekuté formy abobotulotoxinu A proti placebu a non-inferioritní účinnost abobotulotoxinu A v tekuté formě proti abobotulotoxinu A dodávaného v práškové formě u cervikální dystonie. Metody: Jednalo se o fázi 3, multicentrickou, prospektivní, dvojitě zaslepenou, randomizovanou, aktivní a placebem kontrolovanou studii (N=369). Pacient s cervikální dystonií byli randomizováni (3:3:1) pro abobotulinumtoxin A v tekuté formě 500 U, pro abobotulinumtoxin A 500 U dodávaný v práškové formě a pro placebo. Následně po dvojitě zaslepené fázi pak nemocní dostávali tekutý abobotulinumtoxin A v otevřené fázi studie a to po dobu 4 cyklů. Primární cílem byla změna v týdnu 4 hodnocena pomocí TWSTRS (Toronto Western Spasmodic Torticollis Rating Scale) skóre. Sekundární cíle byly – změny proti bazální návštěvě či základně návštěvě cyklu (TWSTRS). Výsledky: V týdnu 4 byly oba hodnocené produkty superiorní proti placebu. Snížení TWSTRS skóre proti placebu - pro tekutou formu -12.5, pro klasickou -14.0 a pro placebo -3.9. Limit noninferiority (3 body dle TWSTRS) nebyl v týdnu 4 dosažen pro tekutou formu, ale byl dosažen ve všech cyklech extenční fáze. Bezpečnostní profil byl stejný u obou hodnocených preparátů – dysfágie a bolesti v místě aplikace. Závěr: I když nebylo dosaženo kritériu non-inferiority, je tekutá preparát podobně účinný jako klasický preparát, kdy se vytváří aplikační forma rozpuštěním suché práškové formy. Nově zkoušený tekutý preparát je určen pro chronickou léčbu a vyznačuje se zlepšenými – vyhovujícími podmínkami při přípravě preparátu k aplikaci. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published version eng
dc.identifier.scopus 2-s2.0-84992505012
dc.identifier.scopus 2-s2.0-84992505012
dc.identifier.obd 39877923 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account